Eseménynaptár

«
2020 December
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Álláspályázat

2020.05.20. 15:51
Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ Idősek Otthona pályázatot hirdet 
 
 
Szakápoló, Ápoló munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 7081 Simontornya, Vár tér 3-4. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményben élő időskorú és demens személyek szakápoló, ápoló munkaköri leírásban szereplő feladatok szerinti ellátása. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7) SzCsM. rendelet 3. számú melléklete alapján a, szakápoló, ápoló munkakör betöltéséhez elfogadott szakirányú végzettség, 
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány, adatkezelési nyilatkozat 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 06. 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Jancski Mária nyújt, a 06/74/486-222-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ, 7081 Simontornya, Vár tér 3-4., címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Szakápoló, Ápoló. 
Elektronikus úton, oszikek_vezeto@gmail.hu e-mail címen keresztül.
 
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően, azonnal.
 
 

Neosoft