Eseménynaptár

«
2020 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.20.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 10/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.03.20. 19:44
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése által megállapított feladatkörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 10/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) III. fejezete az alábbi alcímmel egészül ki:
 
„17.Veszélyhelyzet idején alkalmazandó magatartások
20.§ Magyarország Alaptörvénye alapján kihirdetett veszélyhelyzet idején a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti üzletben indokolatlanul
aa) kísérő személlyel vagy
ab) hosszabb ideig
tartózkodik;
b) a bezárt játszótereken, sportlétesítmények területén tartózkodik;
c) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben annak üzemeltetője, az ott foglalkoztatott, valamint az ott tartózkodó személy abban az esetben, ha
ca) a vendéglátó üzletben, annak teraszán, előkertjében, fogyasztó pultjánál (a foglalkoztatottak kivételével) 5 főnél több személy tartózkodik;
cb) a fogyasztó pultnál az áru átvétele és a vételár megfizetése céljából és időtartamán kívül tartózkodik.”
 
§ A rendelet 2020. március 21. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
 
Simontornya, 2020. március 20.
                             
                                    Torma József s.k.                               Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta s.k.
                                      polgármester                                                         jegyző
 
 
Záradék
 
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
 
Simontornya, 2020. március 20.
 
                                                                                           Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigittas.k.
                                                                                                                      jegyző
 
 

Neosoft