Eseménynaptár

«
2020 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.20.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

2020.03.20. 19:38
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1.§ E rendelet hatálya Simontornya Város Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki.

 

2.§ Jelen rendelet alkalmazása szempontjából:

a) közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.

b) Szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

 

3.§ (1) Közterületen szeszesital fogyasztása tilos.

 

(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól:

a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó üzlet;

b) az engedéllyel szervezett és közterület-használati engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvények;

c) minden év első és utolsó napja.

 

4.§ Ez a rendelet 2020. március 21. napján lép hatályba.

 

Simontornya, 2020. március 20.

 

        Torma József s.k.                                                                Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta s.k.

           polgármester                                                                                            jegyző

 

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. március 20.

                                                                                                 Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta

                                                                                                                                      jegyző 

Neosoft