Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2016.12.14. 11:48
Tisztelt Lakosok!
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 19-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja következő ülését, a városháza nagytermében, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!    
 

N A P I R E N D I     J A V A S L A T

 

I.         Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

                  Bárdos László címzetes főjegyző

                  Mikoly Tibor őrsparancsnok

 

II.   Javaslat  Simontornya Város Önkormányzatára vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.

Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

- a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

      

III. Javaslat a temetői díjak felülvizsgálatára.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

- a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

 

IV.  Beszámoló a társulások tevékenységről, pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásá-

       ról.

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

       - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

 

V.    Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás éves felülvizsgálatára.

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

- a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

 

VI.  Javaslat a Képviselő –testület 2017. I. félévi munkatervének elfogadására.

       Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

 

VII. Javaslat a városgyűlés elé kerülő ügyek megtárgyalására, időpontjának meghatározására.

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

 

VIII. EGYEBEK

 

  1. Javaslat a konyha működtetésének átszervezéséhez.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

-          a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

 

  1. Javaslat önkormányzati lakás kazáncseréjére.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

-          a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

 

  1. Javaslat a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, álla-

potjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”pályázat

tervezőjének kiválasztására.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

 

 

  1. A képviselők bejelentései, interpellációi, kérdései.

 

 

Simontornya, 2016. december 14.

 
 

Csőszné Kacz Edit

polgármester


Neosoft