Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2016.06.23. 15:00
Tisztelt Lakosok!
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 27-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja következő ülését, a városháza nagytermében, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!    

 

N A P I R E N D I     J A V A S L A T

 

I.         Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

                  Bárdos László címzetes főjegyző

                  Mikoly Tibor őrsparancsnok

 

II.   Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet II. módosítására.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

  • Tanácskozási joggal meghívandó:

- a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

            - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

 

III.  Javaslat az ünnepi testületi ülés , és a városi ünnepség programjának végső meghatározására.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

 

IV.  Javaslat a Képviselő-testület 2016.évi II. féléves munkatervére.

        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

 

V. Egyebek

      1. Javaslat a közterületek tisztántartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

         Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző  

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

-          a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

-          az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

-          a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

2. Javaslat a Beszédes utca felújításának közbeszerzésére.

    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·           Tanácskozási joggal meghívandó:

                 - a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

 

3. Javaslat TOP pályázatokhoz közbeszerzési referensek meghívására.

    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

               - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

 

4.  Javaslat Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi beszerzési tervének módosítására.

    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

               - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

 

 5. Javaslat Simontornya, belterület 1382 hrsz. alatti ingatlan résztulajdonának térítés mentes felajánlásáról.

     Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

               - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

 

 6.  Javaslat a Szennyvízcsatorna rendszerbe való vízbetörések felmérésére.

      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

               - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

 

7.  Javaslat a Településszerkezeti tervről szóló határozat módosítására.

     Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

 

 8. Javaslat Simontornya, Gyár u. 13. sz. alatti ingatlanon lévő 1. számú szennyvízátemelő tulajdonjogának rendezésére

     Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

 

9. Javaslat a Közmunka programmal kapcsolatos létszámbővítésre.

    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

               - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

 

10. Javaslat a bőrgyári villamos hálózat fejlesztésére.

    Előadók: Csősz László képviselő és Pásztor Krisztián a Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

               - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

 

11.  A képviselők bejelentései, interpellációi, kérdései.

 

Simontornya, 2016. június 21.

 

                                                                                                        Csőszné Kacz Edit

                                                                                                            polgármester

 
Oldal nyomtatása

Neosoft