Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2016.05.26. 13:51
Tisztelt Lakosok!
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 30-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja következő ülését, a városháza nagytermében, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!    
 
 

N A P I R E N D I     J A V A S L A T

 

I.         Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

                  Bárdos László címzetes főjegyző

                  Mikoly Tibor őrsparancsnok 

II.   Javaslat az önkormányzati fenntartásban működő óvoda 2016/17. nevelési évben indítható csoportjainak számáról és a csoportok létszámáról.

Előadó: Csóka Anita óvodavezető

  • Tanácskozási joggal meghívandó:

            - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja 

III.  A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékelése.

Előadó: Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

             - az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja 

IV.  Javaslat a Fiatal házasok 2016. év I. félévi támogatására (zárt ülés).

      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

            - az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja 

V. Javaslat a helyi kitüntető díjak adományozására. (zárt ülés).

        Előadó: Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyző

 

VI. Egyebek

 

      1. Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására.

         Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző  

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

            - az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja 

2. Javaslat a Simontornyai Köznevelési Társulás Társulási Megállapodásának módosítására.

         Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·           Tanácskozási joggal meghívandó:

                 - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja 

3. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendeletére.

           Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

               - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

               - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi  Bizottság nem képviselő tagja 

      4.  Javaslat Együttműködési Megállapodás tervezet elfogadására (DRV Zrt.)

             Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

      5.  Javaslat a Simontornya V. számú kút átminősítésére.

           Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

    6.  Javaslat a TOP-2.1.1-15 azonosító számú, „Barnamezős területek rehabilitációja”  című pályázat tervezőjének kiválasztásáról.

            Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester 

7.  Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására.

            Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

      8. Javaslat az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására.

           Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

      9.  A képviselők bejelentései, interpellációi, kérdései.

 

 

Simontornya, 2016. május 26.

 

 

                                                                                                        Csőszné Kacz Edit

                                                                                                            polgármester
 
 

Neosoft