Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2016.04.26. 12:50
Tisztelt Lakosok!
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 25-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja következő ülését, a városháza nagytermében, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!    
 

N A P I R E N D I     J A V A S L A T

 

I.          Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

                  Bárdos László címzetes főjegyző

                  Mikoly Tibor őrsparancsnok

 

II.   Javaslat Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.19.) számú rendeletének I. számú módosítására.

Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

  • Tanácskozási joggal meghívandó:

     - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

            - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

 

III.   Javaslat Simontornya Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletének meghatározására,valamint az éves ellenőrzési jelentés és  az éves összefoglaló jelentés elfogadására.

  Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

     - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

            - az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

            - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

 

IV.  Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

      Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

             - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

 V.  Beszámoló a Simontornyai Város közbiztonságáról és a 2016. évi feladatokról.

       Előadó: Dr. Bognár Szilveszter rendőrezredes, kapitányságvezető

                    

VI.  Beszámoló a 2015. évben az önkormányzat által juttatott pénzügyi támogatások         felhasználásáról: Simontornyai Polgárőr Egyesület, Simontornya Önkéntes Tűzoltó  Egyesület.

  Előadók: Szabó Zsolt a Simontornyai Polgárőr Egyesület elnöke és Tóth Bálint a Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

           - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

                                                                 

 VII. Beszámoló az önkormányzati szociális ellátásokról.

        Előadó: Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyző

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

             - az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

 

      VIII. Egyebek

  1. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.(IV.25.) Önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 22/2005.(Xll.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról és Településszerkezeti terv elfogadásáról.

              Előadók: Bárdos László címzetes főjegyző és Csőszné Kacz Edit polgármester 

·       Tanácskozási joggal meghívandó:

               - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

 

  1.   Javaslat az Arany János és Petőfi utcai lakók közműdíj hozzájárulásának visszavonására.

                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·           Tanácskozási joggal meghívandó:

                - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

 

3.   Javaslat a helyi önkormányzatok működőképességét megőrző 2016. évi kiegészítő támogatás igénylésére.

               Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

               - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

 

4.   Javaslat támogatási igény benyújtására a helyi önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására.

              Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

              - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

 

5.   Javaslat bölcsőde létrehozására.

              Előadó: Csóka Anita a Vak Bottyán Óvoda intézményvezetője

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

             - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

 

6.   Javaslat a TOP-2.1.1-15 azonosító számú, „Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázat elkészítőjének kiválasztásáról.

               Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

 

7.  Javaslat a TOP pályázatokkal kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötésére.

            Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

 

 

8.  Javaslat a Vak Bottyán lakótelepi lakások piaci alapon történő bérbeadására.

              Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

 

     9.  Javaslat fogorvosi eszközök beszerzésére.

               Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

·         Tanácskozási joggal meghívandó:

              - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

 

    10.  A képviselők bejelentései, interpellációi, kérdései.

 

 

Simontornya, 2016. április 20.


Csőszné Kacz Edit

polgármester

 

Neosoft