Eseménynaptár

«
2024 Március
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2015.11.26. 15:08
Tisztelt Lakosok!
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 30-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja következő ülését, a városháza nagytermében, melyre mindenkit sok szeretettel várunk! 
N A P I R E N D I     J A V A S L A T

I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
      Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
      Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                   Bárdos László címzetes főjegyző
                   Mikoly Tibor őrsparancsnok
    
II.   Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének IV. módosítására.
      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
         Tanácskozási joggal meghívandó:
        - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
        - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

III.     Rendelettervezet a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályokról.
         Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
         Tanácskozási joggal meghívandó:
           - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
           - az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja
           - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

IV.    Tájékoztató a Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről, az
         együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.
         Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester és Gomán Gyula István elnök

V.    Beszámoló a Vak Bottyán Óvoda 2014/15-ös nevelési évének munkájáról.
       Előadó: Csóka Anita óvodavezető
       Tanácskozási joggal meghívandó:
        - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

VI.   Beszámoló az adóztatás rendjéről.
       Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
       Tanácskozási joggal meghívandó:
            - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

VII.  Beszámoló a települési szilárd hulladék szállítással kapcsolatos tapasztalatokról, a jövőbeni feladatokról.
       Előadó: Ferencz Kornél igazgatósági elnök Vertikál Nonprofit Zrt.
       Tanácskozási joggal meghívandó:
            - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
            - az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja
            - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

VIII.  Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladékszállítással kapcsolatos feladatellátásról.
        Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető
        Tanácskozási joggal meghívandó:
            - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
            - az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

IX.    Javaslat a lakossági szennyvízár-támogatások megállapítására.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
            - a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

X.    Egyebek

    1. Javaslat a Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulás Társulási Megállapodásának
        módosítására
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
            Tanácskozási joggal meghívandó:
                - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

    2. Javaslat a „Tanoda programok támogatása”című EFOP-3.3.1-15 kódszámú pályázat benyújtásához
        szándéknyilatkozat aláírásáról.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

    3. Javaslat a TOP-projektekkel kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséről.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
    
    4. Javaslat a DÁM Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

    5. Javaslat a „ LOCAL AGENDA 21”program érvényességének meghosszabbítására.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

    6. A SZÖVIN Székesfehérvár Kft. szolgalmi jog kérelme
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

    7.  A képviselők bejelentései, interpellációi, kérdései.

Simontornya, 2015. november 25.
 

Csőszné Kacz Edit
polgármester
Oldal nyomtatása

Neosoft