Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Kéknyelv betegség miatt elrendelt megfigyelési zárlat

2015.09.24. 08:43
HATÁROZAT

BELECSKA, CSIBRÁK, DALMAND, DIÓSBERÉNY, DÖBRÖKÖZ, DÚZS, ÉRTÉNY, FÜRGED, GYÖNK, GYULAJ, HŐGYÉSZ, IREGSZEMCSE, KALAZNÓ, KESZŐHIDEGKÚT, KISSZÉKELY, KOCSOLA, KURD, MAGYARKESZI, MISZLA, MUCSI, NAGYKÓNYI, NAGYSZÉKELY, NAGYSZOKOLY, OZORA, PÁRI, PINCEHELY, REGÖLY, SIMONTORNYA, SZAKADÁT, SZAKÁLY, SZÁRAZD, TAMÁSI, TOLNANÉMEDI, UDVARI, ÚJIREG, VARSÁD települések  közigazgatási területén található MINDEN kéknyelv betegségre fogékony állatokat (szarvasmarha, bivaly juh, kecske) tartó állományra azonnali hatállyal megfigyelési zárlatot rendelek el, ill. a már elrendelt megfigyelési zárlatot meghosszabbítom.
A megfigyelési zárlat alatt lévő állományokra az alábbi szabályozások vonatkoznak:

•     a megfigyelési zárlat alatt álló állományokba az intézkedés alapjául szolgáló kitörés(ek)  megállapításától
      számítva 30 napig fogékony állatot beszállítani és onnan kiszállítani tilos,
•    a fogékony állatok kiszállítására vonatkozó tilalom alól azonnali vágás vagy a védőkörzet más településére
      irányuló, továbbtartási céllal történő kiszállítás esetén az állattartó kérelemére a Tolna Megyei Kormányhivatal
      Tamási Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Osztálya (továbbiakban: Járási Hivatal)
      adhat felmentést, ha az előzetesen elvégzett diagnosztikai vizsgálatok kedvező eredménye alapján a kéknyelv
      betegség gyanúja a telepen a szállítás időpontjában kizárható;
•   a betegségre fogékony állatállományokban a TMKH által kijelölt állatorvosnak el kell végezni az állatok klinikai
     szűrővizsgálatát
•   az állategészségügyi hatóság végrehajtja a kitörés körüli 20 kilométeres sugarú körben lévő gazdaságokban
     található valamennyi fogékony állat rovarirtó szerrel történő kezelését és a védőoltásban még nem részesült
     egyedek kétszeri vakcinázását
•   nyilvántartást kell készíteni azokról a helyekről, amelyek elősegíthetik a kórokozó átvivő túlélését, vagy menedéket
     nyújtanak számára, elsősorban azokról a helyekről, amelyek kedveznek a kórokozó átvivő szaporodásának;
•   a kórokozó terjedésének akadályozásában segít a fogékony állatokat tartó gazdaságok környékén a
    törpeszúnyogok élőhelyeinek lehetőség szerinti gyérítése (vízállásos területek, a trágya, trágyalé mechanikai úton,
    földréteggel történő fedése)
•  a kórokozó átvivő (szúnyog) aktivitásának idején a fogékony állatokat lehetőség szerint zárt térben kell tartani
    úgy, hogy azok más fogékony állatokkal kórokozó átvivők útján ne érintkezhessenek;
•  a zárlat időtartama alatt bekövetkezett elhullás esetén annak okát fel kell deríteni, a betegség megállapításához
    szükséges vizsgálatokat el kell végezni, és vizsgálati anyagot kell az NRL-be küldeni.
•  haladéktalanul be kell jelenteni a hatósági állatorvosnak a megfigyelés alá helyezett állatokon észlelt tüneteket, a
   betegség tüneteinek megszűnését vagy az állatok elhullását

A határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a Tolna Megyei Kormányhivatalnak (7100 Szekszárd Augusz I. u. 7.) címzett, de hivatalomnál 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton nem terjeszthető be.
A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó.
A határozat közlése az érintett településeken helyben szokásos módon való nyilvános közzététel útján történik.

INDOKOLÁS
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának M2015-30051308 számú eredményközlője szerint REGÖLY településen kéknyelv betegség előfordulása került megállapításra, ezért a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Az eljárás során hatáskörömet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51.§ (3) bekezdés b) és j) pontjai, valamint a 68/2015. (III. 30.) a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendelet 5. § (5), illetékességemet a 66/2015. (III. 30.) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló kormányrendelet 2. § (4) bek. határozza meg.
Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) bekezdésének, valamint a 72.§ (1) bekezdésének megfelelően adom ki.
A fellebbezés jogáról és annak módjáról a Ket. 72. § (1) bekezdés da) alpontja, 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
A határozatnak fellebbezésre való tekintet nélkül történő azonnali végrehajtását az Éltv. 42.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontja állapította meg.


A határozat nyilvános közzététel útján történő közlését a Ket. 80/A.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

Tamási, 2015. október 14.

Göttlingerné Pintér Judit járási hivatalvezető nevében és megbízásából
 
dr. Faragó Péter
járási  főállatorvos
osztályvezető
 
Oldal nyomtatása

Neosoft