Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2015.06.24. 11:36
Tisztelt Lakosok!
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 29-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, a városháza nagytermében, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!
 
N A P I R E N D I     J A V A S L A T


I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
        Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
        Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                Bárdos László címzetes főjegyző
                Mikoly Tibor őrsparancsnok


II.     A 2015. évi költségvetési rendelet II. módosítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                az Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi  Bizottság nem képviselő tagja

III.    Beszámoló a Vak Bottyán Óvoda működéséről.
        Előadó: Csóka Anita óvodavezető
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                a Köznevelés, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
         
IV.     Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, a maximális
        létszámtól való eltérés engedélyezése.
        Előadó: Csóka Anita óvodavezető
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
                a Köznevelés, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
 

V.      Javaslat a képviselőtestület 2015. II. féléves munkatervére.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

    
    
VI.     Az „Őszikék” Szociális Szolgáltató Központban folyó szakmai munka értékelése.
        Előadó: Petrovics Péter Györgyné intézményvezető
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                 a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
                 az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

VII.    Tájékoztató a közfoglalkoztatás helyzetéről, feladatairól.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                 az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja
                 Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
 
VIII.   E G Y E B E K

1.    Tájékoztató a Simontornya Város Önkormányzata belső kontrollrendszer kialakításának,
        egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének Állami Számvevőszék által
        végzett ellenőrzéséről és az ehhez készített intézkedési tervről.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                 a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi  Bizottság nem képviselő tagja
                 a Köznevelés, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

2.      Tájékoztató a tűzoltóság tevékenységéről, feladatairól.
        Előadó: Tóth Bálint a Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                 a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
    
3.      Simontornya, Gyár u. 13. sz. (hrsz.: 144) alatti ingatlan apportálása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                 a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

4.      A Gimnázium épületének hasznosítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                 a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

5.      A Polgármesteri Hivatal épületének megvilágítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                 a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

6.      Simontornya Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                 a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

7.      Önkormányzati lakások meghirdetése.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                 a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

8.      Tájékoztató a bőrgyári szennyvíztelep létesítéséről.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
                 a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

9.      Tájékoztató a szennyvízberuházás állapotáról.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

10.     A Vendégház gázbekötése, kazáncseréje.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
        a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

11.     A Vízkorlátozási terv elfogadása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
        a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

12.     Javaslat az önkormányzat 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázatának benyújtására.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

13.     A helyi önkormányzatok működőképességét megőrző 2015. évi kiegészítő támogatás igénylése.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

Simontornya, 2015. június 22.
Csőszné Kacz Edit
polgármester

Oldal nyomtatása

Neosoft