Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2015.05.14. 10:40
Tisztelt Lakosok!
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 18-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, a városháza nagytermében, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!
 
 
N A P I R E N D I  J A V A S L A T
 

I.       Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
        Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
        Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                Bárdos László címzetes főjegyző
                Mikoly Tibor őrsparancsnok

II.    Beszámoló a Simontornyai Városi könyvtár 2014. évi tevékenységéről.
       Előadó: Vácziné Horváth Anikó könyvtár igazgató
       Tanácskozási joggal meghívandó:
           az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

III.   Tájékoztató a polgárőrség 2014. évi munkájáról.
       Előadó: Szabó Zsolt
       Tanácskozási joggal meghívandó:
           a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
        
IV.    Tájékoztató a tűzoltóság tevékenységéről, feladatairól.
       Előadó: Tóth Bálint a Simontornya Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
       Tanácskozási joggal meghívandó:
           a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
               

V.     Tájékoztató a REQUIEM Bt. tevékenységéről.
       Előadó: Simoni Gábor a REQUIEM Bt. részéről
       Tanácskozási joggal meghívandó:
           a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
   
   
VI.    A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi átfogó értékelése.
       Előadó: Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta aljegyző
       Tanácskozási joggal meghívandó:
           az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

VII.   Fiatal házasok 2014. I félévi támogatásának elbírálása. (zárt ülés)
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
       Tanácskozási joggal meghívandó:
           az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja
 
VIII.  Javaslat  a helyi kitüntető címek adományozására.( zárt ülés).
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

IX.    E G Y E B E K

    1. Önkormányzati lakások meghirdetése eladásra.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
            a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

        2. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
        Előadó:  Csőszné Kacz Edit polgármester
        Tanácskozási joggal meghívandó:
            a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

        3. Tájékoztató a szennyvízberuházás állapotáról.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        4. Tájékoztató a megújuló energia pályázatok feltételeiről
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        5. A DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester


Simontornya, 2015. május 11.                                                                                                       Csőszné Kacz Edit
                                                                                                           polgármester
 

Neosoft