Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2015.03.27. 08:46
Tisztelt Lakosok!
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 30-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, a városháza nagytermében, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!
   

N A P I R E N D I     J A V A S L A T


I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                      Bárdos László címzetes főjegyző
                      Mikoly Tibor őrsparancsnok
II.    Simontornya Város középtávú gazdasági programjának felülvizsgálata.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
-    a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
-    az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja
III. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(III.27.) önkormányzati
rendelet módosítása.  
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző                      
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
      - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
IV.  Simontornya Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 28.) számú  önkormányzati
rendeletének V. számú módosítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
      -    a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
V.   Javaslat a gyermekétkeztetési térítési díjakról.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
     - a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
     - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
VI.    Simontornya Város Önkormányzatának 2015. évi összesített közbeszerzési terve.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
      -    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
VII.   Tájékoztató a helyi civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatáról.
Előadó: Szabó Attila alpolgármester
VIII.  Tájékoztató a Simontornya Víz- és Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat önkormányzatot érintő
tevékenységéről, további feladatokról.
Előadó: Kossa István a Társulat ügyvezetője
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
      -    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
IX.  Simontornya Város Önkormányzatának pályázati felhívása a helyi civil szervezetek 2015. évi programjának
támogatására
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
      -    a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
X.  E G Y E B E K
1.    A háziorvosok rendelési idejével kapcsolatos orvosi észrevételek.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
2.    Javaslat  a településrendezési terv módosítására.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•          Tanácskozási joggal meghívandó:
            -     a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
3.  Javaslat Simontornya Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési tervének módosítására.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
      - a Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
4.   Szerződések utólagos elfogadása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
5.  Tájékoztató a szennyvízberuházás állapotáról
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
6.     Javaslat a szennyvízvezeték bekötések szakfelügyeleti díjának átvállalására.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•            Tanácskozási joggal meghívandó:
              -     a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
7.   Javaslat  a Simontornya, Gyár u. 13. sz. alatti ingatlan eladására.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•          Tanácskozási joggal meghívandó:
            -     a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
8.  Villanybekötések megrendelése.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•          Tanácskozási joggal meghívandó:
            -     a  Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
9.  Javaslat  a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodásának módosítására.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
10.  Horváth Márta ingatlanvásárlási kérelme.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
 
 
Simontornya, 2015. március 23.
 
Csőszné Kacz Edit
polgármester
 
Oldal nyomtatása

Neosoft