Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Iskolai beiratkozás

2015.03.20. 08:57
Tájékoztató - általános iskolai beiratkozásról
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy tanköteles korú (2009. augusztus 31-ig született) gyermekük beíratása
2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra, 2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra a Hunyadi utcai iskola (7081 Simontornya, Hunyadi u. 15.) emeleti irodájában lesz. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
•    a gyermek születési anyakönyvi kivonata
•     a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
•    a gyermek TAJ kártyája 
•    az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:
-    óvodai szakvélemény
-     nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
-    sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
•    a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványa
•    diákigazolványhoz: 1400 forint és az Okmányiroda által készített fényképes adatlap
•    a statisztikai nyilvántartásokhoz az alábbi igazolások szükségesek:
-    tartós beteg esetében igazolás emelt családi pótlékról a Magyar Államkincstártól
-    gyermekvédelmi támogatásról határozat
-    3 vagy több gyermeket nevelő család esetében a családi pótlék összegéről igazolás
•    a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.
A beiskolázási eljárás során a következő nyomtatványokat kell még a szülőnek kitölteni:

•    nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, vagy a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, vagy gyámhivatali határozat, vagy bírósági ítélet, vagy gyám esetén: gyámhivatali határozat)
•    nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
•    nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstanoktatást vagy az állami erkölcstanoktatást igényli gyermeke számára.

Amennyiben lehetőségük van a szülőknek a fenti nyilatkozatokat kitöltve elhozni a beiratkozásra, az nagymértékben meggyorsítja az ügyintézést (a nyilatkozatok letölthetők az iskola honlapjáról: www.vakbottyan-stornya.sulinet.hu).

Simontornya, 2015. március 13.
 
Kovács Jánosné Lengyel Ilona Helga
intézményvezető
 
Oldal nyomtatása

Neosoft