Eseménynaptár

«
2024 Február
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2014.12.11. 12:52
Tisztelt Lakosság!
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 15-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, a városháza nagytermében, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!  
 
N A P I R E N D I     J A V A S L A T

I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedések-ről.
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                      Bárdos László címzetes főjegyző
                      Mikoly Tibor őrsparancsnok

II.    Simontornya Város Önkormányzatának 2015. évi átmeneti gazdálkodása.
    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
-    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

III.    Javaslat a köztemetők használatának rendjéről szóló 3/2000.(II.15.) Önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, és a temető használatának rendjéről szóló új rendelet meg-alkotására.
    Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
-    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
   
IV.    A helyi szociális ellátásokról szóló 24/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása.
    Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
-    Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

V.    Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési tervről.
    Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
-    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
VI.    A városgyűlés elé kerülő ügyek megtárgyalása, időpontjának meghatározása.
(szóbeli előterjesztés)
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
   
VII.    Az önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. féléves munkaterve.
    Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

VIII.    E G Y E B E K

1.    Településrendezési terv módosítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
-    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

2.    Tájékoztató a két kiemelt beruházás helyzetéről.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

3.    Szennyvízcsatorna rendszerbe való vízbetörések megszüntetése.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

4.    Simontornya, belterületi 135/29 hrsz. alatti ingatlan ingyenes tulajdonba vétele.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

5.    A Városüzemeltetési Kft. kérelme.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

6.    A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékról.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

7.    Horváth Márta ingatlanvásárlási kérelme.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

8.    A fogorvos rendelési idejének módosítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

Simontornya, 2014. december 10.
 
Csőszné Kacz Edit
polgármester
 
Oldal nyomtatása

Neosoft