Eseménynaptár

«
2024 Február
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Alakuló ülés

2014.10.21. 14:58
Értesítjük Simontornya város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27-én (hétfőn) 10:00 órai kezdettel tartja alakuló ülését a városháza nagytermében.
 
 
 
NAPIREND ELŐTT
 
I. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választások eredményéről.
Előadó: Körtés Istvánné a HVB elnöke
II. A megválasztott Képviselő-testület tagjainak eskütétele.
Esküvevő: Körtés Istvánné a HVB elnöke
 
III. Csőszné Kacz Edit megválasztott polgármester eskütétele.
Esküvevő: Körtés Istvánné a HVB elnöke
 
 
NAPIRENDI JAVASLAT
I. A címzetes főjegyző megbízása a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013 (III.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
II. A polgármester illetményének megállapítása. 
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
III. Alpolgármester megválasztása. (titkos szavazással)
- Szavazatszámláló Bizottság választása. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
IV. A megválasztott alpolgármester eskütétele
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
V. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
VI. A bizottságok tagjainak megválasztása és a külső tagok eskütétele.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
 
VII. A gazdasági program felülvizsgálatára megbízás adása. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
VIII. Az Önkormányzat részvételével működő társulások társulási tanácsaiba tag delegálás és a delegált tag helyettesítésére megbízás adása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
IX. Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről, az összeférhetetlenségi, méltatlansági szabályok alkalmazásáról.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
 
Simontornya, 2014. október 21.
 
 
Csőszné Kacz Edit sk.
polgármester
 
 
 
ZÁRADÉK:
 
Kifüggesztve: 2014. október 21.
 
 
Bárdos László
címzetes főjegyző
 
 

Neosoft