Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2014.09.11. 12:40
Tisztelt Lakosság!
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, a városháza nagytermében, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!
 
NAPIRENDI JAVASLAT


I.   Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
    Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
    Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
    Előadó:  Csőszné Kacz Edit polgármester
                 Bárdos László címzetes főjegyző
                 Mikoly Tibor őrsparancsnok
   
II.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2014. első félévi helyzetéről.
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
       Tanácskozási joggal meghívandó:
       Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

III.   A 2014. évi költségvetési rendelet III. módosítása.
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
       Tanácskozási joggal meghívandó:
       Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
   
IV.   Előterjesztés az önkormányzat 2015. évre vontakozó csatlakozásáról a BURSA HUNGA-RIA Felsőoktatási
       Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
       Előadó:  Csőszné Kacz Edit polgármester
       Tanácskozási joggal meghívandó:
       Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

V.    Előterjesztés a képviselő-testület 2010-2014 között végzett tevékenységéről, vagyoni- pénzügyi helyzetéről, a
       későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

 
VI.    A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
        Tanácskozási joggal meghívandó:
        Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

VII.    Beszámoló a Víziközmű Társulat tevékenységéről.
         Előadó: Kossa István a Társulat elnöke
         Tanácskozási joggal meghívandó:
         Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja


VIII.    E G Y E B E K
    1.    A Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása.
           Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

    2.    Tájékoztató a két projektről.
           Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

    3.    Simontornya Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat hitele.
           Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

    4.    Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt önerejének megemelése.
           Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

    5.    A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
           Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

    6.    Hulladékgazdálkodási szerződések módosítása.
           Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

    7.    Az Elővásárlási jogról való lemondás.
           Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester


    8.    A Nemzetiségi önkormányzati választás szavazatszámláló bizottsága tagjainak meg-választása.
           Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

    9.    Az I. számú védőnői körzet védőnői állás betöltésére pályázat kiírása.
           Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

    10.    A Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása.
             A Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány Okiratainak módosítása.
             Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármesterSimontornya, 2014. szeptember 10.

                                                                                                       Csőszné Kacz Edit
                                                                                                           polgármester
 

Neosoft