Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2014.06.26. 13:18
Tisztelt Lakosság!
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 30-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, a városháza nagytermében, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!
 

 
NAPIREND ELŐTT

A Vertikál VKSZ Zrt. vezérigazgatójának tájékoztatója a Simontornyát érintő hulla-dékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról.
    Előadó: Ferencz Kornél vezérigazgató

NAPIRENDI JAVASLAT

I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedé-sekről.
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                      Bárdos László címzetes főjegyző
                      Mikoly Tibor őrsparancsnok
    
II.    A Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységének beszámo-lója
    Előadó: Szabó Jenő alezredes kirendeltség-vezető

III.    A költségvetési rendelet II. számú módosítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
    
IV.    Az óvoda működéséről beszámoló.
    Előadó: Csóka Anita óvoda igazgató
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
 
V.    Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, a ma-ximális létszámtól való eltérés engedélyezése.
        Előadó: Csóka Anita óvoda igazgató
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
-    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

VI.    Javaslat a képviselő-testület 2014. II. féléves munkatervére.
       Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

VII.    Az „Őszikék” Szociális Szolgáltató Központban folyó szakmai munka értékelése
       Előadó: Petrovics Péter Györgyné intézményvezető
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

VIII.    Az eb összeírás 2014. évi feladatai.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

IX.    Szóbeli előterjesztés a helyi kitüntető címek adományozására. (zárt ülés)
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja


X.    E G Y E B E K

1.    Támogatási megállapodás a Dunántúli Regionális Vízmű és Simontornya Város Önkormányzata között
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

2.    Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

3.    Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásból való kilépés.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

4.    Önkormányzati Társulások Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

5.    Alapítványok alapító okiratának módosítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

6.    Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatainak el-látása.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

7.    Az I. számú védőnői körzet védőnői állás betöltésére pályázat kiírása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

8.    A fogorvos rendelési idejének módosítása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

9.    Tájékoztató a két kiemelt beruházás helyzetéről.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

10.    Tűzoltó szertár kialakítása
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

11.    A nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottságának megválasztása.
Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

12.    Simontornya Színházi Napok Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány támoga-tási kérelme a Si-MOTOR-nya motoros találkozóhoz.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

 

Simontornya, 2014. június 25.

Csőszné Kacz Edit
polgármester
Oldal nyomtatása

Neosoft