Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2014.05.22. 08:49
Értesítjük Simontornya Város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 26-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermében.
 
NAPIRENDI JAVASLAT

I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedé-sekről.
        Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
        Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                Bárdos László címzetes főjegyző
                Mikoly Tibor őrsparancsnok
    
II.    A polgármesteri hivatal tevékenységéről beszámoló.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
    Tanácskozási joggal meghívandó:
    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
    Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja
    
III.    A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásának átfogó értékelése.
        Előadó: Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta hatósági osztályvezető
    Petrovics Péter Györgyné intézményvezető
    Tanácskozási joggal meghívandó:
    Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság nem képviselő tagja

IV.    A SIÓVÍZ Kft. 2013. évi mérlegének és 2014. évi üzleti tervének elfogadása.
        Előadó: Szokodi József ügyvezető
    Tanácskozási joggal meghívandó:
    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

V.    Az Önkormányzati kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/1995. (VII.20.) Önkormányzati rendelet módosítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    Tanácskozási joggal meghívandó:
    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

VI.    Javaslat a helyi kitüntető címek adományozására. (zárt ülés)
        Előadó: Csőszné Kacz Edit

VII.    Az ünnepi testületi ülés (várossá avatás 19. évfordulója) előkészítése.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    Tanácskozási joggal meghívandó:
    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

VIII.    E G Y E B E K

        1.    DÁM Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása .
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        2.    Tájékoztató a két kiemelt beruházás helyzetéről.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        3.    Felhatalmazás vízműtelep fenntartásával kapcsolatos szerződés aláírására.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        4.    Fogorvos rendelési idejének módosítása.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        5.    I. számú védőnői körzet védőnői állás betöltésére pályázat kiírása.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        6.    Az egészségügyi alapellátás fejlesztése, pályázat benyújtása.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        7.    Az egészségügyi alapellátás fejlesztése, pályázat elkészítőjének kiválasztása.
                Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester


Simontornya, 2014. május 21.

                                                                                                       Csőszné Kacz Edit
                                                                                                           polgármester
Oldal nyomtatása

Neosoft