Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2014.04.25. 09:29
Értesítjük Simontornya Város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-án (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermében.
 
NAPIRENDI JAVASLAT
 

I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedé-sekről.
        Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
        Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.

      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                      Bárdos László címzetes főjegyző
                      Mikoly Tibor őrsparancsnok
    
II.    Simontornya Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) számú rendelete
       módosítása.

      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
     Tanácskozási joggal meghívandó:
     Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
    
III.    A 2013. évi zárszámadási rendelet-tervezet, az éves pénzforgalmi jelentés, a könny-viteli mérleg, a
        pénzmaradvány-kimutatás és eredmény-kimutatás         elfogadása, va-lamint az éves ellenőrzési jelentés és
        az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés.

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
    Tanácskozási joggal meghívandó:
    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

IV.    A helyi szociális ellátásokról szóló 24/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosí-tása.
    
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
    
    Tanácskozási joggal meghívandó:
    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

V.    Javaslat a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2013. évi mérlegének, gazdasági eredményeinek elfogadása.

        Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető

    Tanácskozási joggal meghívandó:
    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

VI.    Javaslat a SIÓVÍZ Kft. 2013. évi mérlegének és 2014. évi üzleti tervének elfogadásá-ra.

        Előadó: Szokodi József ügyvezető

    Tanácskozási joggal meghívandó:
    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

VII.    Javaslat a megyei kitüntetések adományozására. (zárt ülés)

        Előadó: Csőszné Kacz Edit

    Tanácskozási joggal meghívandó:
    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

VIII.    E G Y E B E K

        1.    Tájékoztató a két kiemelt beruházás helyzetéről.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        2.    Felhatalmazással aláírt szerződések utólagos elfogadtatása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

        3.    Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója.
        Előadó: Tóth Bálint elnök

        4.    A szennyvíz beruházás miatti hitelfelvétel kezességvállalása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester


Simontornya, 2014. március 26

                                                                                                       Csőszné Kacz Edit
                                                                                                           polgármester
 
Oldal nyomtatása

Neosoft