Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2014.03.27. 09:02
Értesítjük Simontornya Város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermében.
 
NAPIRENDI JAVASLAT


I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
     Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
     Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.

      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
                      Bárdos László címzetes főjegyző
                      Mikoly Tibor őrsparancsnok
   
II.    Simontornya Város Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési terve.

      Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
   
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
   
III.    Az avar és kerti hulladékégetésről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.

        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző
   
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja
   
IV.    A TEMI FRIED Művelődési Ház beszámolója a közpénzekből kapott támogatások felhasználásáról, a 2014. évi közművelődési célkitűzésekről.

        Előadó: Lacza Attila igazgató
   
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
   
V.    Az STC’22 Sportegyesület elnökének beszámolója a 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról,
       a 2014. évi célkitűzéseiről.
       Előadó: Pásztor Krisztián elnök

•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

VI.    A közmunkaprogram, közfoglalkoztatás 2014. évi tervezett feladatai, a 2012. és 2013. évi
       mezőgazdasági projekt adatai.
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

VII.    Javaslat a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására.
         Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető

•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

VIII.    Tájékoztató a két kiemelt beruházás helyzetéről.
          Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

IX.    E G Y E B E K

1.)    II. számú háziorvosi körzet orvosának helyettesítése.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

2.)    Simontornyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója.
Előadó: Tóth Bálint elnök


3.)    Városi piac üzemeltetése. (szóbeli előterjesztés)
        Előadó: Torma József bizottsági elnök

4.)    Autóbusz állomás fejlesztése.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

5.)    Dűlőutak eredeti állapotának visszaállítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

6.)    Belvízelvezetést szolgáló csatornák üzemeltetésre és fenntartásra történő felajánlása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

7.)    Simontornyai Városüzemeltetési Kft. gépvásárlási kérelme.
        Előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető

8.)    A DÁM Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
   
9.)    I. számú védőnői körzet védőnői állásának betöltésére pályázat kiírása.
       Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

   
Simontornya, 2014. március 26.


                                                                                                       Csőszné Kacz Edit
                                                                                                           polgármester
 


 

Neosoft