Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Képviselő-testületi ülés

2014.02.21. 07:59
Értesítjük Simontornya Város lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24-én (hétfőn) 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza nagytermében.
   
NAPIRENDI JAVASLAT

I.    Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.
        Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.
        Tájékoztató a város közrendjét, közbiztonságát érintő eseményekről, döntésekről.

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
            Bárdos László címzetes főjegyző
            Mikoly Tibor őrsparancsnok
    
II.    Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása.

    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
    
III.    Simontornya város 2014. évi költségvetési rendelete.

    Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja
-    Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagja

    
    
IV.    Beszámoló a Simontornyai Polgárőr Egyesület 2013. évi munkájáról.

    Előadó: Szabó Zsolt polgárőr parancsnok
    
V.    Beszámoló az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi munkájáról.

        Előadó: Tóth Bálint elnök

VI.    Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről.

        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

•    Tanácskozási joggal meghívandó:
-    Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja

VII.    E G Y E B E K

1.)    Tájékoztató a két kiemelt beruházás (ivóvíz, szennyvíz) helyzetéről.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

2.)    A köztemető üzemeltetésére kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése.
        Előadó: Bárdos László címzetes főjegyző

3.)    Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása.
        Előadó: Bárdos László a Helyi Választási Iroda vezetője

4.)    A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos javaslat megtárgyalása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

5.)    A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. gépvásárlási kérelme.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

6.)    Felhatalmazással aláírt szerződések utólagos elfogadtatása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

7.)    Városközpont forgalmi rendjének felülvizsgálata.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

8.)    Házi gyermekorvos rendelési idejének módosítása.
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

9.)    Víziközmű szolgáltató kijelölése. (zárt ülés)
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester


10.)    Fellebbezések elbírálása. (zárt ülés)
        Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
    
 
Simontornya, 2014. február 19.
 
Csőszné Kacz Edit
polgármester
 
Oldal nyomtatása

Neosoft