Eseménynaptár

«
2024 Április
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Álláspályázat

2014.02.03. 08:09
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete  pályázatot hirdet a simontornyai I. számú védőnői körzet védőnői állásának betöltésére.
 

A pályázat alapján Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete munkáltató által fenntartott védőnői szolgálat I. számú védőnői körzete védőnői állása betölthető a pályázat elbírálását követő hónap első napjától, négy hónap próbaidő kikötésével, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés alapján. A közalkalmazotti jogviszony tartalma, a foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben, heti 40 órában történő foglalkoztatással.

 

A védőnő működési körzetében az anya és gyermekvédelem területén felvilágosító és megelőző munkát végez. A védőnő munkakörébe tartozó lényeges feladatok az egészségügyi felvilágosítás, a terhes-tanácsadás, a terhes anyák egészségügyi állapotának és terhesség előrehaladásának ellenőrzése, óvodai és iskolai szűrővizsgálatok végzése, segédkezés védőoltások beadásában, egészségügyi tanácsadás, szülésre felkészítő tanfolyamok vezetése, terhesség-megszakítással kapcsolatos felvilágosító munka ellátása. A munkakör alapján ellátandó feladat továbbá a területi védőnői szolgálat ellátási körzetébe tartozó várandós anyák, 0-6 éves korú gyermekek, valamint a nevelési-oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermekek egészségügyi ellátása és az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása.

 

A pályázat elnyerésének feltételei:

-          büntetlen előélet és teljes cselekvőképesség,

-          magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély,

-          főiskolai végzettség és szakképzettség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          önéletrajzot és nem pályakezdő pályázó esetén részletes szakmai önéletrajz, a szakmai életút dokumentált bemutatását (közalkalmazotti besoroláshoz),

-          a büntetlen előéletet és a közalkalmazotti jogviszony létesítését kizáró foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-          a szakirányú főiskolai (egyetemi) végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat fénymásolata,

-          a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat benyújtásának feltételei és a pályázat elbírálásának határideje:

-          A pályázat kiírója a pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási (továbbiakban NKI) Személyügyi Szolgáltató Főosztálya internetes oldalán és a fenntartó és munkáltatói jogkört gyakorló Simontornya Város Önkormányzat honlapján teszi közzé.

-          A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak az NKI honlapján való elsődleges közzétételtől számított harminc nap.

-          A kinevezési jogkört gyakorló Képviselőtestület a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt pályázót a pályázati határidő lejártát követő első ülésén nevezi ki, elbírálva a benyújtott pályázatokat.
 

-          A kinevezési jogkört gyakorló Képviselő-testület a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, a pályázati eljárást a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításától számított harminc napon belül megismételve.

-          A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül.

-          A védőnői munkakörbe történő közalkalmazotti kinevezésre – az érintett nyilatkozata alapján – a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerül sor.

 

Az álláshely betöltéséhez kapcsolódó illetmény és a kapcsolódó juttatások köre, mértéke a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtására kiadott 356/2008.(XII.31.) Kormányrendelet által szabályozott.

 

A pályázat Simontornya Város Polgármesteréhez címezve nyújtható be írásban, személyesen átadva, vagy postán megküldve 7081 Simontornya, Szent István király utca 1. számra címezve. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat védőnői állásra” megjelölést. Az Egészségház és a védőnői körzet megismerhetősége, megtekintése előzetes jelentkezés alapján biztosított. A pályázattal kapcsolatos bármilyen felvilágosítást Simontornya Város Polgármestere ad személyesen, vagy távbeszélőn a 74/586-929-es telefonszámon.

 

Simontornya, 2014. január 27.

                                                                                                         Csőszné Kacz Edit s.k.

                                                                                                                polgármester

Neosoft