Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Országos Rendőr-főkapitányság pályázat - Határvadász

2016.09.06. 13:16
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére
A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.
A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.
Illetmény:
      - a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 150 000 Ft/hó munkabér,
      - a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220 300 Ft/hó
        alapilletmény,
Egyéb pótlékok:
a) az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5796 Ft-tól 38 650 Ft összegig terjedhet,
b) éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,
c) készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,
    - teljesítményjuttatás – az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben, azonos
       mértékben (a 2016. évben a tiszthelyetteseknek nyújtott átlagos összeg bruttó 140 000 Ft),
    - a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.
Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

Illetményen kívüli juttatások:
    - cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),
    - lakhatási támogatás:
a) lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,
b) lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,
c) szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés,
    - természetbeni ellátások (a rendőrség feladatainak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat),
    - évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft),
    - munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),
    - egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),
    - belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,
    - kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,
támogatások:
a) üdülési támogatás,
b) családalapítási támogatás,
c) illetményelőleg,
d) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás,
    - szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,
    - egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati
      ellátás),
    - folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),
    - rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,
    - hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.
Kihelyezett szolgálatellátás során térítésmentes étkezés és szállás biztosított.
Munkavégzés helye:
   - a képzés időtartama alatt a jelentkezők létszámától függően, a leendő szolgálati hely körzetében kijelölésre kerülő
     képzési helyszíneken,
   - a sikeres záróvizsgát követően a Készenléti Rendőrség budapesti, miskolci, nyírbátori, debreceni, orosházi, szegedi,
     kiskunhalasi, pécsi, kaposvári, nagykanizsai, szombathelyi, győri székhelyű osztályainál.
Felvételi követelmények:
    - betöltött 18. életév, cselekvőképesség,
    - magyar állampolgárság,
    - állandó belföldi lakóhely,
    - érettségi bizonyítvány,
    - büntetlen előélet,
    - fizikai alkalmasság,
    - pszichológiai alkalmasság,
    - egészségügyi alkalmasság,
    - pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
    - kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony
      fennállása alatti ellenőrzéséhez.

Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhelye szerint illetékes rendőri szervnél folytatják le.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
    - gépjárművezetői engedély megléte,
    - angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,
    - harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sport tevékenység, jelentős sporteredmények.
A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A képzések – több helyszínen – várhatóan 2016. novemberétől indulnak, a későbbiekben a jelentkezők létszámától függően folyamatosan.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
‒ a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,
‒ a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),
‒ a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
‒ az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).
A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség www.police.hu honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.
A pályázatot elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu címre, postai úton az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) lehet megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük írják rá: „Határvadász”.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-80-203-983 ingyenesen hívható telefonszámon munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között, valamint elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu e-mail címen. Tájékoztatás bármely rendőri szervnél és a rendőrség hivatalos Facebook (www.facebook.com/hatarvadaszkepzes) és Twitter (www.twitter.com/police_HU) oldalán, valamint a kizárólag SMS fogadására alkalmas 06-70/642-4548 és a 06-70/642-4549 telefonszámokon kérhető.
A pályázó az alkalmassági vizsgálatokat követően személyes meghallgatáson vesz részt, a felvételi eljárás eredményéről írásban értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 

Neosoft