Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Felhívás civil szervezetek részére

2016.05.30. 09:12
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottsága a 20/2013. ( IX.4.) önkormányzati rendelet 3-4.§-ban foglalt felhatalmazás alapján felhívja a város civil szervezeteit, hogy támogatási kérelmet terjeszthetnek elő önkormányzati támogatás elnyerésére.
 


A kérelmet zárt borítékban, két példányban Simontornya Város polgármesterének címezve kell benyújtani 2016. június 20. napjáig személyesen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal postacímére.

  • Elsősorban az önkormányzat érdekében végzett tevékenység támogatandó (a pályázó telephelye Simontornya városában van, és tevékenységét itt végzi).

·         Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, akivel szemben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.

·         A támogatási kérelmet kizárólag írásban, támogatási kérelem űrlap kitöltésével lehet benyújtani.

·         A támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani az összeférhetetlenség, illetve az érintettség fennállásáról szóló nyilatkozatot, amennyiben az érintettség fennáll, a közzétételi kérelem benyújtása is kötelező. A köztartozásokról, illetve a munkaadói – munkavállalói rendezett jogviszonyról szóló nyilatkozatot is a támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani.

·         Nem adható támogatás a rendelet előírásainak nem megfelelően előterjesztett kérelmekre, valamint a mulasztástól számított egy éven belül annak a támogatás kérőnek, aki a korábban megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételeket az abban megjelölt határidőre nem teljesítette, annak a támogatást kérőnek, aki a visszafizetésre vonatkozó felszólítástól számított 30 napon belül a támogatást nem fizette vissza, vagy 30 napon belül a támogatás visszafizettetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett eredményre. A támogatás a szervezet működésének segítését szolgálja, személyi jellegű kiadás nem finanszírozható.

A szükséges nyomtatványokat a 20/2013. (IX.4.) számú önkormányzati rendelet 1.2.3.4. számú mellékletei tartalmazzák, melyek letölthetők az önkormányzat honlapjáról.
       Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottsága 

 

 

Neosoft