Eseménynaptár

«
2024 Június
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Tájékoztatás a simontornyai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelenlegi helyzetéről

2015.09.03. 11:36

Simontornya Város Jegyzője

 

Tájékoztató a simontornyai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelenlegi helyzetéről.

Tisztelt Lakosság!

A lakossági és intézményi hulladékgyűjtés és szállítás kötelező közszolgáltatás, amit a Vertikal Nonprofit ZRt. által - minden csütörtökön és ünnepnapokon is - lát el az Önkormányzat közvetlen közszolgálati szerződés alapján. Ezzel különösebb probléma nincs, viszont egyéb területeken „számos” a bizonytalanság.

 

 

1.)    1.) Házhoz menő lomtalanítás

A Vertikal Nonprofit ZRt. 2013-tól új szolgáltatásként bevezette az évente 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő a háztartásban keletkezett lom elszállítását, úgy mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

-       gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,

     egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

-      elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);

-      veszélyes hulladékok, gumiabroncs;

-      heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó

     hulladék.

 

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé.

A lomtalanítási igényét az alábbi megadott térségi elérhetőségen jelezheti a közszolgáltató felé:

Sárbogárdi térség, Tel.: 25/508-990, emai: sarbogard@deszolg.hu

 

2.) Hulladékudvar

 

A hulladékudvar olyan zárt területtel és személyzettel rendelkező gyűjtőhely, ahová több fajta és nagyobb tömegű előre szelektált hulladék rakható le. Az elhelyezhető hulladékok típusait és mértékét az üzemeltető - a hulladékkezelési engedélynek megfelelően – határozza meg. A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékudvarba szállíthatja, és ott elhelyezheti. E jogát a Ht. 39. § (2) bekezdése alapján, csak úgy gyakorolhatja, amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.

Simontornyán a Gyár u. 1-5. címen  található,

 

engedély száma: 61647/2013, email:: info@deszolg.hu

 

a.)    Nem veszélyes hulladékudvar

A hulladékudvarba csak a nem veszélyes hulladékok szállíthatók:

-          Papír és karton (csomagolási hulladék és települési hulladék),

-          Műanyag (csomagolási hulladék és települési hulladék)

-          Üveg (csomagolási hulladék és települési hulladék)

-          Fém (csomagolási hulladék és települési hulladék)

-          Fa (kivéve veszélyes anyagokat tartalmazó fa)

-          Biológiailag lebomló (kerti és parkokból származó)

-          Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (kivéve fénycsövek, higany tartalmú hulladékok, klór-fluor szénhidrogéneket és veszélyes anyagokat tartalmazó elektronikai hulladékok)

 

Nyitva tartás: H-P 7:00 órától – 16:00 óráig

 

b.)    Veszélyes hulladékudvar (legközelebb Sárbogárdon!)

forrás: vertikalzrt.hu

 

 

Simontornya, 2015. szeptember 3.

 

Bárdos László s.k.

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

Neosoft