Eseménynaptár

«
2020 Augusztus
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Tájékoztatás a szennyvízcsatorna beruházásról

2015.04.01. 09:29
Tisztelt Lakosság!
A szennyvízcsatorna beruházás aktuális állásának és az elkövetkezendő időszak ezzel kapcsolatos feladatairól szeretném Önöket tájékoztatni. Befejeződött a csatornázás Simontornyán.
Befejeződött Simontornya eddig legfontosabb környezetvédelmi és infrastrukturális beruházása, a csatornahálózat valamint egy szennyvíz-tisztító telep kiépítése.


A csatorna-projekt legfontosabb célja, hogy a háztartásokban keletkező szennyvíz az eddig használatos környezetszennyező szikkasztásos aknák helyett korszerű csatornarendszeren keresztül jusson a pályázat révén szintén megépítésre került szennyvíz-tisztító telepre. A beruházást követően jelentősen csökkenni fog a település környezeti terhelése, a jobb higiénés állapot kialakításával pedig a lakosság életminősége is nagymértékben javul. Ehhez természetesen az is szükséges, hogy minél több háztartás rácsatlakozzon a hálózathoz.

Jelenleg az elkészült vízi közmű próbaüzeme zajlik. A tesztüzem során kiderül, hogy az átadandó létesítmény megfelel-e arra a célra, amelyre létrehoztuk, illetve, hogy a rendeltetésszerű, folyamatos működés biztosítható-e. Éppen ezért célszerű lenne – már a próbaüzem ideje alatt – a lakóingatlanok minél nagyobb számban történő rákötése a hálózatra. A próbaüzem 2015. szeptember 27-ig tart. Ez idő alatt a szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe!

Kérjük Önöket, hogy a kedvező időjárási feltételeket kihasználva kössék össze ingatlanaikat a csatornahálózattal. A rákötési szándékot a Polgármesteri Hivatal udvarán, a Csatornamű Társulat irodájában lehet előzetesen bejelenteni. Az ügyintéző április 7-től– minden munkanap 11:00 órától 15:30 óráig, pénteken 10:00-13:30 óra között – Csabai Péterné, született Pásztor Veronika. Ő segít az ehhez szükséges formanyomtatvány kitöltésében, átadja a díjfizetési csekket s egy részletes tájékoztatót az új szennyvízbekötés kiépítéséről.

Az egyéb szervezői feladatokat már a Polgármesteri Hivatal végzi.

Ezt azért vállalta fel és ajánljuk ezt a módszert, s nem az egyedi megkeresést a DRV felé, mert ezáltal a csatornabekötés szakfelügyeleti díja 1.270 forint lesz, a DRV-nél történő közvetlen megkeresés esetén jelentkező 15.113 forinttal szemben.

A kitöltött nyomtatványokat az Önkormányzat továbbítja a szolgáltató felé. Az elkészült házi bekötővezetéket a szolgáltató szakemberei ellenőrzik, és ők adnak engedélyt a tisztítóidomnál történő rákötésre is. Ehhez nem szükséges tervek benyújtása!

A rákötési engedély feltételei:
-    Vízi-közmű társulati hozzájárulás befizetésének, vagy a folyamatos részletfizetés teljesítésének igazolása;
-    megfelelő lejtés a belső tisztító akna és a házból kiérkező cső között (0,3 % – 1 % között);
-    iránytörésekben tisztítóaknák, tisztító idomok alkalmazása;
-    szakszerű kivitelezés;
-    csakis kommunális jellegű szennyvizek rákötése.

Szigorúan TILOS a csapadékvizek rákötése, szakszerűtlen belső hálózat kivitelezés miatt talajvíz bejuttatása a hálózatba!
 
Csapadékos időszakban az illegálisan beengedett vizek mennyisége meghaladhatja a hálózat, valamint a szennyvíztisztító telep kapacitását, ami a telep elöntését eredményezheti! A szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat csak kommunális jellegű szennyvizek fogadására valamint tisztítására alkalmas, a szippantott és berohadt emésztőkből származó szennyvizek, iszapok beengedése a hálózatba, jelentős szaghatást eredményezhet a csatornahálózaton és a közterületeken! A szennyvíztisztító telep tisztítási folyamataira nézve többszörös túlterhelést okozhat, a szennyvíztisztítás biológiai folyamataira veszélyt jelenthet!
Az ipari, mezőgazdasági, állati eredetű szennyvizek tisztítása előkezelést igényel, a hálózatba juttatása tilos!

Díjfizetési kötelezettség a próbaüzem lejártát követően keletkezik. A szolgáltató* a felhasználókkal (szennyvízkibocsátóval) a szennyvíz beruházás átvételét követően (2015. szeptember 27.) közüzemi szerződést köt. A díjfizetés alapját a hitelesített vízmérőn át vételezett ivóvíz mennyisége képezi. A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos számlát a szolgáltató csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által határozatban elfogadott díj megléte esetén bocsátja ki. A díj várható mértéke jelenleg még nem ismert.

Fel szeretném hívni az Önök figyelmét arra, hogy a csatornaszolgáltatásba bekötött ingatlanok esetében a locsolásra felhasznált ivóvíz mennyisége leszámítható a csatornaszolgáltatási díjból, amennyiben a házi ivóvízhálózatra a víziközmű-szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása alapján telepített locsolási célú mellékvízmérő kerül beépítésre. Amennyiben ön sok vizet használ fel a kert öntözésére, állatok itatására, autómosásra, érdemes locsolási mellékvízmérőt felszereltetnie a bekötési vízmérő után. A hitelesített locsolási mellékvízmérőn jelentkező felhasználás csak a vízdíjjal kerül kiszámlázásra Önnek, erre a mennyiségre tehát nem számláz a szolgáltató szennyvízdíjat és - adott esetben - talajterhelési díjat sem kell fizetni.

A környezetterhelési díjakról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. rendelkezik a talajterhelési díjról. A törvény értelmében talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Tehát, aki 2015 december 25-ig a hálózatra ráköt, annak nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m3.

A szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozás a telekhatáron belül elhelyezett tisztítóaknára történő rákötéssel végezhető el!

Tájékoztatom Önöket, hogy a belterületi utak, árkok, padkák, járdák, kapubejárók, stb. helyreállítási munkálatai folyamatosan zajlanak. A kivitelezőnek 2015. szeptember 27-ig kell ezeket befejeznie. Természetesen ez idő után is vannak kötelezettségei e tekintetben. Az építés során megmozgatott talaj konszolidációja hosszabb folyamat, tehát továbbra is lehet számítani a közterületeken talajsüllyedésre, útbeszakadásra és egyéb problémákra. Igyekszünk ezeket rövid időn belül megoldani. Türelmüket és megértésüket kérjük.


Simontornya, 2015. március 31.

Tisztelettel:

Bárdos László
címzetes főjegyző
 
 

Neosoft