Eseménynaptár

«
2020 Február
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
     
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Tájékoztatás kéknyelv betegségről

2014.10.27. 13:24
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy  a tolna megyei Váralján kéknyelv betegség került  megállapításra. A jogszabályok alapján 20 km-es sugarú körben megfigyelési zárlat kerül elrendelésre,  Tolna megye fennmaradó teljes területe pedig védőkörzetnek minősül.
Ezért a NÉBIH a kitörések körüli legalább 100 km-es sugarú kör által határolt területre védőkörzetet, továbbá a védőkörzet körüli 50 km széles sáv területére megfigyelési körzetet rendelt el.

NÉBIH határozatok védőkörzet és megfigyelési körzet módosításáról (2014. november 17.):

védőkörzet kiterjesztésének határozata (pdf)

megfigyelési körzet határozata (pdf)

az érintett települések listája (xls)


Ennek megfelelően Tolna megye egyes települései a megfigyelési és a védőkörzetbe tartoznak.

A megfigyelés körzetre vonatkozó rendelkezések


1. A megfigyelési körzetbe tartozó településekről, illetve településrészekről származó fogékony állatoknak (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődző) más tagországba és az ország kéknyelv betegségtől mentes területeire irányuló szállítása – a szezonálisan vektormentes időszak kihirdetéséig - kizárólag vágóhídra, azonnali vágásra történhet, a 1266/2007/EK rendelet 8. cikk (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően.

A kiviteli tilalom alól az illetékes ÉBÁI adhat felmentést.

2. A 1266/2007/EK rendelet V. melléklete szerint meghatározott vektormentes időszak kezdetét követően az 1. pontban említett kiszállítás előzetes elkülönítés és szerológiai illetve virológiai vizsgálat után továbbtartási céllal is lehetővé válik a 1266/2007/EK rendelet III. melléklete, A része 3., illetve 4. pontjában foglaltaknak megfelelően.

3. Abban az esetben, ha az állatokat 3. országba kívánják exportálni a vonatkozó állategészségügyi bizonyítványban foglaltak kell irányadónak tekinteni. Ha vonatkozó állategészségügyi bizonyítványban foglalt előírások lehetővé teszik a kéknyelv betegség miatt korlátozás alá vont területről történő szállítást is, akkor a bizonyítványban előírt feltételek teljesülése esetén az illetékes ÉBÁI az 1. pontban foglaltaktól eltérően engedélyt adhat az állatok exportjára, ha az 1266/2007/EK rendelet 8. cikk (5a) bekezdésében foglaltak is teljesülnek.

4. Másik EU tagországba szállítás esetén az állategészségügyi bizonyítvány kitöltésekor, illetve a TRACES rendszer használatakor a megfigyelés körzeti státusznak megfelelően meg kell jelölni a kéknyelv betegségre vonatkozó állategészségügyi garanciákat.

5. Fogékony állatokból álló szállítmányoknak a megfigyelési körzetből az ország mentes területeire irányuló szállítás esetén külön figyelmet kell fordítani a marhalevélen, illetve a juh kecske szállítólevélen és a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt kísérő iratokon kívül a hatósági állatorvos által kiadott a kéknyelv betegségre vonatkozó kiegészítő igazolásra, amelynek minden esetben kísérnie kell a szállítmányt.

6. A megfigyelési körzeten belüli, vagy a védőkörzetbe irányuló szállításhoz a szállításra jogosult állatorvosnak igazolnia kell a kéknyelv betegségre vonatkozó kiegészítő igazoláson a 1266/2007/EK rendelet 7 cikke által előírt feltételek teljesülését. A kiegészítő igazolásnak a marhalevélen, illetve a juh kecske szállítólevélen és a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletben előírt kísérő iratok kívül kísérnie kell a szállítmányt.

7. A megfigyelési körzetbe tartozó településeken illetve településrészeken tartott állatvásárra, állatpiacra, állatkiállításra kizárólag a megfigyelési körzetbe tartozó településekről származó fogékony állat szállítható be. Az állatvásár, állatpiac, állatkiállítás területéről az állatok csak a megfigyelési körzeten belülre vagy védőkörzetbe szállíthatóak.

8. Sperma, petesejt és embrió kiszállítása megfigyelési körzetből csak az illetékes ÉBÁI engedélyével lehetséges. Az illetékes ÉBÁI az 1266/2007/EK rendelet III. mellékletének B. és C. részében meghatározott feltételek szerint adhat felmentést ezekben az esetekben. Belföldi szállítás esetén a hatósági állatorvosnak ki kell töltenie a megfelelő kiegészítő igazolást.

 

A védőkörzetre vonatkozó rendelkezések:

 

1. FOGÉKONY ÁLLAT (szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődző), valamint a fogékony állatoktól származó PETESEJT, SPERMA ÉS EMBRIÓ A VÉDŐKÖRZET TERÜLETÉT NEM HAGYHATJA EL.

A kiviteli tilalom alól az illetékes megyei ÉBÁI adhat felmentést

Élő állat vonatkozásában kizárólag azonnali vágásra történő szállítás esetén az 1266/2007/EK rendelet 8.cikk (4) bekezdésében foglalt, illetve a sperma, petesejt vonatkozásában a 1266/2007/EK rendelet III. mellékletének B. és C. részében meghatározott feltételek szerint adhat felmentést ezekben az esetekben. Az EK Rendeletben előírt feltételeknek való megfelelést a hatósági állatorvosnak igazolja a szállítási dokumentumokon.

2. A 1266/2007/EK rendelet V. melléklete szerint meghatározott vektormentes időszakban a kiszállítás az illetékes megyei ÉBÁI engedélye alapján előzetes elkülönítés és laboratóriumi vizsgálat után továbbtartásra is lehetséges.

3. A körzeten belüli, vagy a körzeten át irányuló szállításhoz a szállításra jogosult állatorvosnak igazolnia kell a kéknyelv betegségre vonatkozó kiegészítő igazoláson a 1266/2007/EK rendelet 7., illetve 9. cikke által előírt feltételek teljesülését.

A védőkörzetben a később meghatározott monitoring programot kell folytatni.

Jelenleg betegség gyanúról, betegségről Tolna megye vonatkozásában nincs tudomásunk.

Kérem, működési területén fogékony állatok kapcsán a fentiek figyelembe vételével eljárni szíveskedjen, gyanú esetén az azonnali mintavételről hatóságom értesítése mellett gondoskodjon.

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel hívja fel az állattartók figyelmét a kórokozó átvivő állatok fokozott gyérítésére!

 

Tamási, 2014-10-16

 

Dr. Kerekes Zsuzsanna

járási főállatorvos

 

Neosoft