Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Ebösszeírás

2014.07.02. 13:00
Tisztelt simontornyai ebtartók!
Simontornya város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve  2014. július 1. – 2014. augusztus 31. között ebösszeírásra került sor.
 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat-ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel-három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A 2014. évi ebösszeírás céljából kérem a Simontornya Város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a www.simontornya.hu honlapról 2014. július 1. napjától letölthető
„Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és legkésőbb 2014. augusztus 31. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.
Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a www.simontornya.hu weboldalról letölthető . A kitöltéssel kapcsolatban a 74/586-938-as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óra között.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
-személyesen vagy postai úton a 7081 Simontornya, Szent István király u. 1. címre
-faxon (74/486-922)
-elektronikusan az ebnyilvantartas@simontornya.hu címre megküldve
-Simontornya Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán elhelyezett gyűjtőládába

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.
A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:
- személyesen vagy postai úton a 7081 Simontornya, Szent István király u. 1. címre
-faxon (74/486-922)
-elektronikusan az ebnyilvantartas@simontornya.hu címre megküldve.

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy Simontornya Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján
nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb
csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kellett kitölteni és az(oka)t az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatlap és az annak kitöltésével, leadásával, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezményeivel kapcsolatos tájékoztató megtekinthető és letölthető:
Amennyiben lehetősége van, úgy az alábbi internetes oldalon, előzetes regisztráció után elvégezheti a bejelentési kötelezettséget:
http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu/
 
Együttműködését köszönöm!
 
Bárdos László sk.
címzetes főjegyző

 

Neosoft