Eseménynaptár

«
2024 Február
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Simontornyai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Simontornyai Polgármesteri Hivatal hatósági osztály településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

Beküldési határidő:  2019. szeptember 16.Simontornyai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Simontornyai Polgármesteri Hivatal 
hatósági osztály

településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 32. pontja szerint

Ellátandó feladatok:

Település-, területfejlesztési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az épített környezet elemeinek alakításával és védelmével, továbbá a terület és településrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geológus szakképesítés.,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

         Kiváló szintű Önálló munkavégzésre való alkalmasság; megbízhatóság, motiváltság; csapatban való együttműködés,,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mell. alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláspályázatok menüben található). Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolata; Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679.sz.red.6.cikk 1.)bek.a)pont alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta nyújt, a 0674586927 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Simontornyai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Szent István király utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ST/2382-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző.

         Elektronikus úton Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta részére a aljegyzo@simontornya.hu E-mail címen keresztül

         Személyesen: Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta, Tolna megye, 7081 Simontornya, Szent István király utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.simontornya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kapcsolattartó adatai
neveKovács Lászlóné dr Molnár Brigitta
cím7081 Simontornya, Szent István király u. 1.
telefon74/586929
e-mail címsimontornya@dielnet.hu


Eredményhírdetés:  2019. szeptember 18.

eredménytelen


Neosoft