Eseménynaptár

«
2024 Március
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Simontornyai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Simontornyai Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Beküldési határidő:  2019. augusztus 26. 16:00A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti az önkormányzati hivatalt, gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzati hivatal közszolgálati tisztviselői felett; döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; dönt az átruházott hatósági ügyekben; tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület ülésén; dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Biztosítja a működés törvényes kereteit.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 

Simontornyai Polgármesteri Hivatal Simontornyai Polgármesteri Hivatal-Konyha 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 24

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Egyetem, Főiskola, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,

         jegyzői/aljegyzői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

         Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         B kategóriás jogosítvány,

         Közigazgatási szakvizsga,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         ECDL

         ASP rendszer ismerete, anyakönyvi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. számú mellékletében foglaltakra

         Végzettséget igazoló okiratok másolata

         Motivációs levél, a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzelések ismertetése

         A közszolgálati tisztviselő jogviszony várható létesítésekor érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik

         Nyilatkozat, hogy nem áll fenn a Kttv. 84-87.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Szent István király utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ST/2602-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

         Személyesen: Csőszné Kacz Edit, Tolna megye, 7081 Simontornya, Szent István király utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a polgármester bírálja el, fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.simontornya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 22.   link

 

Kapcsolattartó adatai
neveCsőszné Kacz Edit
cím7081 Simontornya, Szent István király u. 1.
telefon74/586929
e-mail címsimontornya@dielnet.hu


Eredményhírdetés:  2019. augusztus 30.

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta


Neosoft