Eseménynaptár

«
2024 Március
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Simontornyai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Simontornyai Polgármesteri Hivatal hatósági osztály településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

Beküldési határidő:  2019. augusztus 12. 16:00A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7081 Simontornya , Szent István király utca 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 32. pontja szerint

Ellátandó feladatok:

Település-, területfejlesztési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az épített környezet elemeinek alakításával és védelmével, továbbá a terület- és településrendezéssel, a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A településkép védelmével kapcsolatos feladatok ellátása A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a(z) vonatkozó önkormányzati rendelet és a Közszolgálati Szabályzat. az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Felsőfokú képesítés,

         Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

         Önálló munkavégzésre való alkalmasság; megbízhatóság, motiváltság; csapatban való együttműködés,,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mell. alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláspályázatok menüben található). Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolata; Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679.sz.red.6.cikk 1.)bek.a)pont alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Lászlóné dr Molnár Brigitta nyújt, a 0674586927 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Simontornyai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Szent István király utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ST/2086-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző.

         Személyesen: Kovács Lászlóné dr Molnár Brigitta, Tolna megye, 7081 Simontornya, Szent István király utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.simontornya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 19.

Kapcsolattartó adatai
neveKovács Lászlóné dr Molnár Brigitta
cím7081 Simontornya, Szent István király u. 1.
telefon74/586929
e-mail címsimontornya@dielnet.hu


Eredményhírdetés:  2019. augusztus 16.

eredménytelen


Neosoft