Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Simontornya Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Simontornya Város Önkormányzata védőnő munkakör betöltésére.

Beküldési határidő:  2018. szeptember 21.Simontornya Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet Simontornya Város Önkormányzata védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:Tolna megye, 7081 Simontornya, Petőfi utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
védőnő működési körzetében az anya és gyermekvédelem területén felvilágosító és megelőző munkát végez. A védőnő munkakörébe tartozó lényeges feladatok az egészségügyi felvilágosítás, a terhes-tanácsadás, a terhes anyák egészségügyi állapotának és terhesség előrehaladásának ellenőrzése, óvodai és iskolai szűrővizsgálatok végzése, segédkezés védőoltások beadásában, egészségügyi tanácsadás, szülésre felkészítő tanfolyamok vezetése, terhesség-megszakítással kapcsolatos felvilágosító munka ellátása. A munkakör alapján ellátandó feladat továbbá a területi védőnői szolgálat ellátási körzetébe tartozó várandós anyák, 0-6 éves korú gyermekek, valamint a nevelési-oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermekek egészségügyi ellátása és az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, védőnői szakképesítés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adataitnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak a Simontornya Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Szent István király utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ST/2337-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

Személyesen: Csőszné Kacz Edit, Tolna megye, 7081 Simontornya, Szent István király u. 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 24.
Kapcsolattartó adatai
neveCsőszné Kacz Edit polgármester
cím7081 Simontornya, Szent István király u. 1.
telefon74/586929
e-mail címsimontornya@dielnet.hu


Eredményhírdetés:  2018. szeptember 24.

Ötvös Erika (Tamási)


Neosoft