Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Simontornya II. számú háziorvosi rendelő Háziorvosi pályázat kiírása

Beküldési határidő:  2019. június 30.Simontornya II. számú háziorvosi rendelő
Háziorvosi pályázat kiírása


Ellátandó lakosságszám/kártyaszám: 1070 (jelenleg)
Ellátandó települések száma: egy településrész
Pályázati feltételek:

1.    A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 2313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,  az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint
2.    Büntetlen előélet
3.    Cselekvőképesség
4.    Magyar Orvosi Kamarai tagság
5.    Központi orvosi ügyeleti ellátásban  havi 32 órában való részvétel
6.    B kategóriás jogosítvány
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1.    részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,
2.    orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
3.    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
4.    vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány vagy 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat,
5.    Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
6.    egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
7.    a működési engedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata,
8.    a praxisengedély kiadási feltételeinek meglétét igazoló irat másolata,
9.    hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhessék,
10.    nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
 
Területi ellátási kötelezettséggel: igen
Jogviszony jellege: vállalkozási
Kategória: háziorvosi
Típusa: felnőtt
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.
A pályázat benyújtásának módja:

1.    postai úton Simontornya Város Önkormányzata címére (7081 Simontornya, Szent István király utca 1.
2.    személyesen Csőszné Kacz Edit polgármesternek kell benyújtani.
 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Csőszné Kacz Edit polgármestertől (tel.: 74/586-929).
Leírás/ Megjegyzések:
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Simontornya II. számú háziorvosi körzetének ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár.
A háziorvosi ellátást végzőnek az Központi ügyeleti ellátásban havi 32 órában kell részt vennie.
Szolgálati lakás igény szerint biztosított.
Az önkormányzat a feladatellátáshoz a rendelőhelyiséget és a berendezéseit térítésmentesen adja használatba. A körzet működtetéséhez szakképzett, nagy tapasztalattal rendelkező ápolónő/asszisztens rendelkezésre áll.
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A nyertes pályázóval a Simontornya Város Önkormányzata határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.Hirdető pontos megnevezése: Simontornya Város Önkormányzata
Település: Simontornya
Telefon: 74/586-929
e-mail: simontornya@dielnet.hu
Kapcsolattartó adatai
neveCsőszné Kacz Edit polgármester
cím7081 Simontornya, Szent István kir. u. 1.
telefon74/586929
e-mail címsimontornya@dielnet.hu


Eredményhírdetés:  2019. július 01.


Neosoft