Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

A téli hó-eltakarítás Simontornya Város belterületi önkormányzati tulajdonú útjain, terein, parkolóin, valamint a Petőfi, Szent István, Gyár és Pásztor utcák, állami tulajdonú részei 2016-tól kezdődően 3 évre.

Beküldési határidő:  2016. november 03. 10:00Ajánlattételi felhívás

téli hó-eltakarításra

 

1./ A pályázati kiíró

 

neve: Simontornya Város Önkormányzata

címe: 7081 Simontornya, Szent István király u. 1.

tel.: 74/586-930, Fax: 586-922.

 

2./A kiírás tárgya:

A téli hó-eltakarítás Simontornya Város belterületi önkormányzati tulajdonú útjain, terein, parkolóin, valamint a Petőfi, Szent István, Gyár és Pásztor utcák, állami tulajdonú részei 2016-tól kezdődően 3 évre.

 

3./ Feltételek:

A hó-eltakarítást 5 cm vastagság esetén minden külön értesítés nélkül meg kell kezdeni. Az utcák sorrendjét a melléklet lista tartalmazza. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a gépek és eszközök üzemóra díjait, listáját az üzembe helyezés évszámával, azok műszaki állapotának leírásával, valamint a hótolásra alkalmasságának alátámasztását. A síkosság- mentesítést csak a polgármester elrendelése alapján kell megkezdeni, de az ajánlatnak e-szolgáltatás díját is tartalmaznia kell. A síkosság-mentesítés során felmerülő anyagokat csak tájékoztatásképpen kell az ajánlatban szerepeltetni.

 

4. A pályázat lebonyolítása:

Az ajánlattételi felhívás ingyenesen átvehető munkaidőben (8 – 16 óra között, pénteken 13 óráig) a Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában 2016. október 28-ig, vagy a honlapról letöltötte.

Az ajánlatok beadásának határideje: 2016. november 3-án 10.00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal 7. számú iroda. Az ajánlatok bontása: 2016. november 3-án 10.00 óra, a hivatal nagytermében. Eredményhirdetés: 2016. november 3-án 13.00 órakor a hivatal nagytermében.

 

5. Fogalom meghatározások

a) Vállalási ár: A munkagép bruttó munkadíja (Ft/óra)

b) Munkagép műszaki állapota: Itt ismertetni kell a munkagép típusát, állapotát, üzembe helyezésének évét, műszaki vizsga időpontját (mikor jár le a műszaki), mikor volt utoljára felújítva. Több gép esetén átlagév kerül számításba.

c) Munkagép alkalmassága hótolásra: A hótoló lapát felülete (m2-ben), dőlési szöge (az úthoz viszonyítva).

d) Hibás teljesítés kötbére: Lassú, vagy rossz minőségű munkavégzés esetén a kötbér mértéke minimálisan 10.000,-Ft/nap. A vállalás ezen felül értendő (Ft/nap).

e) Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő számára felróható okból történő meghiúsulás esetén felszámolható kötbér. Ez a nettó ajánlati ár 100% (a helyettesítő számlájának érétke).

 

6. Az elbírálás szempontjai:

Az ajánlati bírálati szempontok közül a legjobb kapja a 100 pontot. A pontszámokat súlyozzuk úgy, hogy a kapott pontszámot megszorozzuk a szempont fontosságához tartozó szorzószámmal. A súlyozásra az alábbi szorzók kerülnek alkalmazásra:

Bírálati szempont                   szorzószám

vállalási ár

hótolásra (Ft/óra)                    5

vállalási ár (Ft/óra)

sikosság-mentesítésre             5

munkagép

műszaki állapota                     2

munkagép

alkalmassága hótolásra           2

kötbér mértéke

(Ft/nap)                                  4

Kerekítés az általános szabályok szerint 100 forintra. Az az ajánlattevő lesz a nyertes, amelyik a legtöbb pontot kapja a súlyozás után. Az ajánlatnak teljes körűnek kell lenni, az ajánlati árnak minden szükséges ráfordítást tartalmaznia kell. Megegyező feltétel esetén azonos pontszámot kell adni. Végső egyezés esetén az alábbi szempontokat kell figyelembe venni, amely sorrend is egyben:

·                                         kerekítés nélkül több pontot kapó,

·                                         munkagép esetén az alacsonyabb árat ajánló,

·                                         több referenciával rendelkező.

A fenti feltételek az azonos pontszámot elérők közötti különbségtétel sorrendje.

 

7. Kizárási okok:

Ki kell zárni azt a pályázót, aki nem tesz eleget a kiírás előírásainak, vagy hiányosan, nem egyértelműen meghatározott adatokat tartalmaz a pályázat. Az ajánlatkérő – szükség esetén – pontosítást kérhet az ajánlattevőtől, de ez érdemben nem változtathatja meg az ajánlat sarokszámait. A pályázatban hozott összes géphez, járműhöz az elbíráláshoz szükséges adatot meg kell adni. Ennek hiánya kizárási ok. Lehetőségkénti eszközbevonás nem vehető figyelembe még tartalékként sem. Az ilyen pályázatot adathiány miatt ki kell zárni.

 

8. Benyújtandó dokumentumok:

Felolvasó lap kitöltve, aláírva  (mellékelve).

Hótolás munkagépeinek  leírása, adatai,

Síkosság-mentesítési munkagépek, gépjárművének bemutatása, leírása, óradíja (vagy egyéb összehasonlító költsége), síkosságmentesítés anyagára.

 

9. Mellékletek

- Felolvasó lap,

- Utcák jegyzéke fontossági sorrendben.


Simontornya, 2016. október 24.

Csőszné Kacz Edit

polgármester

 

Kapcsolattartó adatai
neveNagy Károly
cím7081 Simontornya, Szent István király u. 1.
telefon74/586939
e-mail címsimontornya@dielnet.hu
Letölthető dokumentumok
kiírás


Eredményhírdetés:  2016. november 03. 13:00


Neosoft