Eseménynaptár

«
2024 Február
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a simontornyai I. számú védőnői körzet védőnői állásának betöltésére.

Beküldési határidő:  2014. június 23.Simontornya Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Simontornya Város Önkormányzata 

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7081 Simontornya, Petőfi Sándor utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A védőnő működési körzetében az anya és gyermekvédelem területén felvilágosító és megelőző munkát végez. A védőnő munkakörébe tartozó lényeges feladatok az egészségügyi felvilágosítás, a terhes-tanácsadás, a terhes anyák egészségügyi állapotának és terhesség előrehaladásának ellenőrzése, óvodai és iskolai szűrővizsgálatok végzése, segédkezés védőoltások beadásában, egészségügyi tanácsadás, szülésre felkészítő tanfolyamok vezetése, terhesség-megszakítással kapcsolatos felvilágosító munka ellátása. A munkakör alapján ellátandó feladat továbbá a területi védőnői szolgálat ellátási körzetébe tartozó várandós anyák, 0-6 éves korú gyermekek, valamint a nevelési-oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermekek egészségügyi ellátása és az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, védőnői szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         védőnőként - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Lászlóné dr Molnár Brigitta nyújt, a 06-74-586-927 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Simontornya Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Szent István király utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 515/6 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

§         Személyesen: Csőszné Kacz Edit, Tolna megye, 7081 Simontornya, Szent István király utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.simontornya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Kapcsolattartó adatai
neveCsőszné Kacz Edit
cím7081 Simontornya, Szent István király u. 1.
telefon74/586929
e-mail címsimontornya@t-online.hu


Eredményhírdetés:  2014. június 30.

eredménytelen


Neosoft