Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati felhívás hó tolására és síkosság mentesítésére

Beküldési határidő:  2013. december 10. 10:00Pályázati felhívás hó tolására és síkosság mentesítésére

Beküldési határidő:  2013. december 09.Ajánlattételi felhívás  téli hó eltakarításra1.    A pályázati kiíró

neve: Simontornya Város Önkormányzata
címe: 7081 Simontornya, Szent István király u. 1.
tel.: 74/586-930, Fax: 586-922.2. A kiírás tárgya:
    A téli hó eltakarítás Simontornya Város belterületi önkormányzati tulajdonú útjain, terein, parkolóin, valamint a Petőfi, Szent István, Gyár és Pásztor utcák, állami tulajdonú részei 2013-2014. év telére.


3.    Feltételek:
A hó eltakarítást 5 cm vastagság esetén minden külön értesítés nélkül meg kell kezdeni. Az utcák sorrendjét a melléklet lista tartalmazza. Az  ajánlatnak tartalmaznia kell a gépek és eszközök üzemóra díjait, listáját az üzembe helyezés évszámával, azok műszaki állapotának leírásával, valamint a hótolásra alkalmasságának alátámasztását. A síkosság- mentesítést csak a polgármester elrendelése alapján kell megkezdeni, de az ajánlatnak e-szolgáltatás díját is tartalmaznia kell. A síkosság-mentesítés során felmerülő anyagokat csak tájékoztatásképpen kell az ajánlatban szerepeltetni.


4. A pályázat lebonyolítása:
 Az ajánlattételi felhívás ingyenesen átvehető munkaidőben (8 – 16 óra között) a Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában 2013  december 09-ig. Csak az pályázhat, aki az ajánlattételi felhívást átvette.
 Az ajánlatok beadásának határideje: 2013. december 10-én 10.00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal 7. számú iroda. Az ajánlatok bontása: 2013. december 10-én 11.00-kor a hivatal nagytermében. Eredményhirdetés: 2013. december 10-én 13.00 órakor a hivatal nagytermében.


5. Fogalom meghatározások
a)    Vállalási ár: A munkagép bruttó munkadíja (Ft/óra)
b)    Munkagép műszaki állapota: Itt ismertetni kell a munkagép típusát, állapotát, üzembe helyezésének évét, műszaki vizsga időpontját (mikor jár le a műszaki), mikor volt utoljára felújítva. Több gép esetén átlagév kerül számításba.
c)    Munkagép alkalmassága hó tolásra: A hótoló lapát felülete (m2-ben), dőlési szöge (az úthoz viszonyítva).
d)    Hibás teljesítés kötbére: Lassú, vagy rossz minőségű munkavégzés esetén a kötbér mértéke minimálisan 10.000,-Ft/nap. A vállalás ezen felül értendő (Ft/nap).

e)    Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő számára felróható okból történő meghiúsulás esetén felszámolható kötbér. Ez a nettó ajánlati ár 100% (a helyettesítő számlájának érétke).


6. Az elbírálás szempontjai:
Az ajánlati bírálati szempontok közül a legjobb kapja a 100 pontot. A pontszámokat súlyozzuk úgy, hogy a kapott pontszámot megszorozzuk a szempont fontosságához tartozó szorzószámmal. A súlyozásra az alábbi szorzók kerülnek alkalmazásra:


       

Bírálati szempont:

szorzószám:

vállalási ár hó tolásra (Ft/óra)

5

vállalási ár síkosság-mentesítésre (Ft/óra)

5

munkagép műszaki állapota

2

munkagép alkalmassága hó tolásra

2

kötbér mértéke (Ft/nap)

4

 

 


Kerekítés az általános szabályok szerint 100 forintra. Az az ajánlattevő lesz a nyertes, amelyik a legtöbb pontot kapja a súlyozás után. Az ajánlatnak teljes körűnek kell lenni, az ajánlati árnak minden szükséges ráfordítást tartalmaznia kell. Megegyező feltétel esetén azonos pontszámot kell adni. Végső egyezés esetén az alábbi szempontokat kell figyelembe venni, amely sorrend is egyben:
•    kerekítés nélkül több pontot kapó,
•    munkagép esetén az alacsonyabb árat ajánló,
•    több referenciával rendelkező.

A fenti feltételek az azonos pontszámot elérők közötti különbségtétel sorrendje.

7. Kizárási okok:
Ki kell zárni azt a pályázót, aki nem tesz eleget a kiírás előírásainak, vagy hiányosan, nem egyértelműen meghatározott adatokat tartalmaz a pályázat. Az ajánlatkérő – szükség esetén – pontosítást kérhet az ajánlattevőtől, de ez érdemben nem változtathatja meg az ajánlat sarokszámait. A pályázatban hozott összes géphez, járműhöz az elbíráláshoz szükséges adatot meg kell adni. Ennek hiánya kizárási ok. Lehetőségként eszközbevonás nem vehető figyelembe még tartalékként sem. Az ilyen pályázatot adathiány miatt ki kell zárni.8. Benyújtandó dokumentumok:
- Felolvasó lap kitöltve, aláírva  (mellékelve).
- Hó tolás munkagépeinek  leírása, adatai,
- Síkosság-mentesítési munkagépek, gépjárművének bemutatása, leírása, óradíja (vagy egyéb összehasonlító költsége), síkosság mentesítés anyagára.
- Szerződés-tervezet (üres nyomtatványokat mellékelve).

    9. Mellékletek
- Felolvasó lap,
- Utcák jegyzéke fontossági sorrendben.

Simontornya, 2013. december 7.
 


Csőszné Kacz Edit s.k.

polgármester

Kapcsolattartó adatai
neveCsőszné Kacz Edit
cím7081 Simontornya, Szent István kir. u. 1.
telefon74/586929
e-mail címsimontornya@t-online.hu
Letölthető dokumentumok
felolvasó lap
utcák jegyzéke fontossági sorrendben


Eredményhírdetés:  2013. december 10. 13:00

Ferro Bt. (Simontornya)


Neosoft