Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Pályázati kiírás a Simontornya, 135/31 hrsz alatti ingatlanon lévő 2 db fertőtlenítő fémtartály bontására

Beküldési határidő:  2012. szeptember 13. 09:00AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A
Simontornya, 135/31 hrsz alatti ingatlanon lévő 2 db fertőtlenítő fémtartály bontására

2012. szeptember
AJÁNLATKÉRÉS
A
Simontornya, 135/31 hrsz alatti ingatlanon lévő 2 db fertőtlenítő fémtartály bontására

1.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, valamint elektronikus levelezési címe:
Ajánlatkérő neve: Simontornya Város, Önkormányzata
Címe: 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1.
Telefon: 74/586-929
Felelős személy: Csőszné Kacz Edit polgármester
E-mail: simontornya@t-online.hu
Kapcsolattartó: Nagy Károly
Tel.: 74/586-939
E-mail: epitesugy1@simontornya.hu

2.) A projekt megnevezése, adatai:
A Simontornya, 135/31 hrsz alatti ingatlanon lévő 2 db 2500 m3 űrmértékű fémtartály bontása.
Mennyiségi adatok (1 db):
tartály    magassága:        2,8 m
        falvastagság
            acél:        0,5 cm
            koracél:    1,0 mm
        fedele:            nincs
        feneke:        van
mennyiségek:    tartály (rozsdamentes)            1040 kg
            tartály                        5700 kg
            rotor                        4000 kg
            tartószerkezet                4000 kg
            régi tartályok közötti állványszerkezet    1000 kg

3.) A feladatok elvégzése során alkalmazandó főbb jogszabályok:
A bontási tevékenység bontási engedélyhez, illetve bejelentéshez nem kötött bontási tevékenység.
A fentiektől függetlenül a 2009. évi LXI. tv. és a 312/2009. (XII.28.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani, ezen belül:
A bontást végző ajánlatadónak rendelkeznie kell:
•    építési, illetve bontási engedélyi tevékenységgel,
•    ehhez kapcsolódó BIKK regisztrációs számmal,
•    fémhulladék gyűjtési engedéllyel.
A fémhulladék kereskedőjének (fémhulladék átvevőjének):
•    NAV engedély (2009. évi LXI: tv. 4.§ (1) bekezdés alapján),
•    jegyzői engedély (telephely, vagy működési).

4.) Az Ajánlattevő által elvégzendő feladatok ismertetése:
2 db fémtartály bontása úgy, hogy a kapcsolódó vezetékek, tartószerkezetek, berendezési tárgyak kapcsolatát meg kell szüntetni a tartállyal.
A fent nevezett szerkezetek bontása is része az ajánlatkérési dokumentációnak.

5.) Az ajánlat benyújtásának határideje és helye:
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 13 10.00 óra
Az ajánlat benyújtásának helye: Simontornya Város Önkormányzata Titkárság (7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1.)
A borítékra írják rá (a feladón nevén kívül): „Ajánlat a Simontornya, 135/31 hrsz alatti ingatlanon lévő 2 db fertőtlenítő tartály bontására”
„2012. szeptember 13-án 10:00 óráig FELBONTANI TILOS!”

6.) A teljesítés helye:
Simontornya, 135/31 hrsz.

7.) Az ajánlatok értékelésének szempontja:
A legmagasabb ajánlati ár.
A kikiáltási ár 1,2 mFt, az ez alatti ajánlatok kizárásra kerülnek.
Az ajánlatok értékelését követően 2012. szeptember 13-án 10.00 órakor licitálást tartunk. A licitálás emelésére 10.000 Ft-onként történik.
Az az Ajánlattevő nyeri meg a pályázatot és kerül nyertesként kihirdetésre, aki a legmagasabb ajánlatot tette a licitálás során.

8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályok:
A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő 2012. szeptember 17-én 9.00 órakor köt (írja alá) a szerződést. Ezt követően – a bontási munkák – abban az esetben kezdhetők meg, amennyiben a szerződés összegének 100%-át az ajánlattevő az önkormányzat 11746098-15414557 számú számlaszámára átutalta.

9.) Ajánlat benyújtásának feltételei, becsatolandó igazolások, nyilatkozatok:
Nem lehet ajánlattevő, aki végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt áll, illetve aki szünetelteti tevékenységét, és egy évet meghaladó lejárt köztartozása van.
Az ajánlattevők tegyenek nyilatkozatot arra, hogy
•    nem állnak végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt, tevékenységüket aktívan folytatják.
•    nem áll fenn egy évet meghaladó lejárt köztartozásuk.
Az ajánlattétel, a szerződés és az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (HUF).

10.) Hiánypótlási lehetőség: Az Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

11.) Az ajánlattétel nyelve: MAGYAR

12.) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:
7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tanácsterem
2012. szeptember 13-án 9:00 óra

13.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2012. szeptember 13-án a 10.00 órai licitet követően azonnal.

14.) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. szeptember 17-én 9:00 óra
Az ajánlattétel, illetve a nyertes Ajánlattevő kihirdetése az Ajánlatkérőt szerződéskötésre nem kötelezi. Az Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot minden indokolás nélkül eredménytelennek hirdesse ki.

15.) Az ajánlattételi felhívás kihirdetésének (megküldésének) napja: 2012. szeptember 11.

16. ) A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása:
Részajánlat és többváltozatú (alternatív) ajánlat adására nincs lehetőség.

17.) Egyéb feltételek
Az ajánlathoz csatolni kell a kereskedő (felvásárlóval) kötendő szerződés-tervezetet.

18.) Csatolandó dokumentumok különösen:
A kiadott mellékletek szerint


Simontornya, 2012. szeptember 4.


Csőszné Kacz Edit
polgármester
 
Kapcsolattartó adatai
neveCsőszné Kacz Edit
cím7081 Simontornya, Szent István kir. u. 1.
telefon74/586929
e-mail címsimontornya@t-online.hu


Eredményhírdetés:  2012. szeptember 13. 10:00


Neosoft