Eseménynaptár

«
2024 Március
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATApályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretébenPénzügyi ügyintézőMunkakör/feladatkör betöltésére.

Beküldési határidő:  2023. október 27.SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Pénzügyi ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az önkormányzati hivatalban a pénzügyi - gazdálkodási feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök, - pénzügyi - gazdálkodáshoz kapcsolódó államigazgatási feladat - és hatáskörök.
 
Betöltendő állás szakmacsoportja: gazdasági
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Simontornya
 
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján 3 havi próbaidő kerül kikötésre. Az érvényes pályázatokról a jegyző dönt. A sikertelenül
ill. érvénytelenül pályázó részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.
 
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
- Erkölcsi bizonyítvány
 
Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Könyvelés és adózás, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, illetve
mérlegképes könyvelői szakképesítés.
 
- 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés
felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú
szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség ,
Könyvelés és adózás, Mérlegképes könyvelői szakképesítés
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1
 
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.27. 16:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatot a jegyző bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.10.31. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Simontornya Város honlapja
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.11.01.
 
Kapcsolattartó adatai
neveKovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta
cím7081 Simontornya, Szent István király u. 1.
telefon+3674586929
e-mail címsimontornya@dielnet.hu


Eredményhírdetés:  2023. november 01.


Neosoft