Eseménynaptár

«
2024 Február
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére.

Beküldési határidő:  2022. augusztus 08.Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
családsegítő munkakör betöltésére.
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7081 Simontornya, Vár tér 3-4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti szociális segítőmunka biztosítása családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén, a működési engedélyben meghatározott településeken: Belecska, Tolnanémedi, Kisszékely, Nagyszékely változó munkahelyen történő munkavégzéssel. Családlátogatás, ügyfélfogadás biztosítása, gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagokkal, család és gyermekjóléti központtal szoros kapcsolattartás, prevenciós tevékenységek pontos vezetése.
 
Illetmény és juttatások:
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
 
 
Pályázati feltételek:
 
• Főiskola, A 15/1998. NM. rendeletben meghatározott képesítési előírások szerint,
 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 
• Szociális területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 
 
Előnyt jelentő kompetenciák:
 
• Magas szintű szociális érzékenység, problémamegoldó képesség, pontos és önálló munkavégzés
 
• B kategóriás jogosítvány.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
• A pályázat részeként benyújtandó- a végzetteséget igazoló okiratok másolata, részletes, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérésének igazolása. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A §- ban meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 
• Postai úton, a pályázatnak a Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Vár tér 3-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 354/2022. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 
vagy
 
• Elektronikus úton Gyén Nóra részére a simontornyaioszikek@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
 
• Személyesen: Gyén Nóra, Tolna megye, 7081 Simontornya, Vár tér 3-4. .
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, 2022.08.15-én.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 11.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.
 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 8.
 
A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kabinetiroda, Miniszterelnöki Kormányiroda Kormányzati Személyügyi Központ Főosztály II.. A pályázati kiírás a munkáltató által a Személyügyi Központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
Kapcsolattartó adatai
neveGyén Nóra
cím7081 Simontornya, Vár tér 3-4.
e-mail címsimontornyaioszikek@gmail.com


Eredményhírdetés:  2022. augusztus 11.


Neosoft