Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Simontornya Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Beküldési határidő:  2021. március 16.Simontornya Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2026. május 31-ig szól.
 
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7081 Simontornya, Vár tér 3.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 
A közös fenntartású intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése.
 
Illetmény és juttatások:
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
 
 
Pályázati feltételek:
 
• Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számúmelléklet I/1. pontjában előírt képesítés, illetve felsőfokú szakképzettség. Szociális vezető vizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését.,
 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 
• • szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményvezetői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 
• "B" kategóriájú vezetői engedély
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
• szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség, e-mail cím feltüntetése szükséges), az intézmény vezetésére vonatkozó program, végzettséget igazoló okmányok másolata erkölcsi bizonyítvány nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat arról, hogy a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 
A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta nyújt, a 0674586929 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 
• Postai úton, a pályázatnak a Simontornya Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Szent István király utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ST/541/2021 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 
• Elektronikus úton Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta részére a jegyzo@simontornya.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.simontornya.hu honlapon szerezhet.
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 15.
 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
Kapcsolattartó adatai
neveTorma József polgármester
cím7081 Simontornya, Szent István király u. 1.
telefon+3674586929
e-mail címsimontornya@dielnet.hu
Letölthető dokumentumok
pályázati kiírás


Eredményhírdetés:  2021. március 31.

Gyén Nóra (Tolnanémedi)


Neosoft