Eseménynaptár

«
2024 Július
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

Pályázatok

Aktuális pályázatok | Korábbi pályázatok

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 13/2020. (I.27.) számú határozata értelmében – köztemetők 5 éves, határozott időtartamú üzemeltetésére és fenntartására irányuló kegyeleti közszolgálati szerződés megkötése céljával nyílt pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:

Beküldési határidő:  2020. március 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA

 

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 13/2020. (I.27.) számú határozata értelmében – köztemetők 5 éves, határozott időtartamú üzemeltetésére és fenntartására irányuló kegyeleti közszolgálati szerződés megkötése céljával nyílt pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:

 

1.)    A pályázóra vonatkozó jogosultsági feltételek:

-          gazdálkodó szervezeti státusz

-          a pályázó vezetője vagy határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottja kertészeti, parkgondozó illetőleg kertépítő szakképesítéssel, vagy középfokú kertészeti, parkgondozó illetőleg kertépítő végzettséggel, illetve felsőfokú intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával rendelkezik.

-          a pályázó rendelkezik temetkezési szolgáltatási tevékenység végzésére feljogosító hatósági engedéllyel.

-          a pályázó vállalja Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetők használatának rendjéről szóló 12/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: helyi rendelet) előírásainak betartását. A helyi rendelet hatályos szövege megtekinthető a http://www.simontornya.hu/index.php?pg=_palyazatok&pid=103 címen. 

2.)    Az önkormányzat a nyertes pályázóval a kegyeleti közszolgáltatásra vonatkozó 5 éves szerződést köt. 

3.)    A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat köteles ellátni:

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény 16.§ szerint az üzemeltetésre és a 25.§ (1) bekezdés szerint a szolgáltatási tevékenységre meghatározottak szerint. 

4.)    A pályázó a pályázatban mutassa be a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban:

-          a szolgáltatási tevékenysége során alkalmazandó árjegyzéket

-          a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket

-          a temetőben tervezett fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket.

Sorolja fel az üzemeltetési időszakban milyen változásokat hajtana végre a köztemető és annak létesítményeivel kapcsolatban a változások ütemezésének megjelölésével. A vállalások a nyertes pályázóval megkötendő közszolgáltatási szerződés részét fogják képezni.

A pályázathoz csatolni kell továbbá a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti szolgáltatási szerződés tervezetét is.

5.)    Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra – teljes körű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult. Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.01.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni.

A köztemetőben felmerülő költségek továbbá a temető tisztántartásával, gyommentesítésével, síkosság mentesítésével összefüggő költségek az üzemeltetőt terhelik.

6.)    A pályázathoz csatolni kell:

-          a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata vagy vállalkozói igazolványa

-          az üzemeltetői feladatok ellátásához előírt képesítési feltételeknek való megfelelés igazolása (képestést igazoló okirat, munkaszerződés, stb.)

-          temetkezési szolgáltatási tevékenység végzésére feljogosító hatósági engedély másolata

-          az állami (NAV) és a székhely szerinti önkormányzati adóhatóság 30 napnál nem régebbi nyilatkozata a pályázó köztartozás-mentességéről

-          apályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban

-          a pályázó tevékenységének megismerésére alkalmas referenciák megjelölését;

-          nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy minden évben beszámol a képviselő-testületnek az elvégzett éves munkájáról, illetve nyertes pályázat esetén tudomásul veszi, amennyiben nem teljesíti a szerződésben foglaltakat, akkor a képviselő-testület jogosult a szerződés 90 napos határidővel történő felmondására.

7.)    A pályázó a pályázatát zárt borítékban nyújthatja be Simontornya Város Önkormányzatához. (Postacím: 7081 Simontornya, Szent I. kir. u. 1.) A zárt borítékon fel kell tüntetni a” Kegyeleti közszolgáltatás” pályázati azonosítót. 

8.)    A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a jogszabályok által előírtaknál bővebb üzemeltetési feladatot, illetve felújítást vállal.

9.)    A pályázat beérkezési határideje: 2020. március 15.

10.)  A pályázatok bontására 2020. március 16. napján 1000 órakor kerül sor a Simontornyai Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Jelen felhívás egyúttal meghívó a pályázók számára a pályázatok bontási eljárására.

11.)  A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 30-ai soros ülésén értékeli.

12.)  A Képviselő-testület a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatókat érvénytelennek nyilvánítja és fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

13.)  A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Torma József polgármester ad személyesen a polgármesteri hivatalban, vagy a 74/586-921-es telefonszámon.

 

Kapcsolattartó adatai
neveTorma József polgármester
cím7081 Simontornya, Szent István király utca 1.
telefon74/586929
e-mail címsimontornya@dielnet.hu


Eredményhírdetés:  2020. március 30.

eredménytelen


Neosoft