Eseménynaptár

«
2019 Augusztus
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Nincs esemény!

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

Településrendezési terv módosításainak dokumentumai

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

2014

Az önkormányzat képviselőtestülete nomatív határozatban szabályozza az általa irányított szervek, valamint saját tevékenységét, működését és szervezetét, továbbá saját cselekvési programját. ilyennek tekinthetőek- többek között -. az önkormányzat által alapított költségvetési szervek alapító okiratai, szervezeti és működési szabályzatai, programok, koncepciók.
 
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Normatív Határozatai 2014-es évben
Száma Tárgy
2/2014.(I.27.) számú KT határozat Pályázati eljárás kegyeleti közszolgáltatás ellátására
6/2014.(I.27.) számú KT határozat Simontornya Város, Pálfa község és Tolnanémedi község Önkormányzatai Biztonságos Ivóvízellátási Társulása társulási megállapodásának módosítása
8/2014.(I.27.) számú KT határozat Városi Piac üzemeltetése
11/2014.(I.27.) számú KT határozat

I. számú védőnői körzet védőnői álláshelyének betöltésére pályázat kiírása

 

12/2014.(I.27.) számú KT határozat

Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítása

20/2014.(II.24.) számú KT határozat

A köztemető üzemeltetésére kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése

21/2014.(II.24.) számú KT határozat

Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása

25/2014.(II.24.) számú KT határozat Városközpont forgalmi rendjének felülvizsgálata
26/2014.(II.24.) számú KT határozat

Házi gyermekorvos rendelési idejének módosítása

28/2014.(II.24.) számú KT határozat

A simontornyai I. számú védőnői állás betöltésére pályázat kiírása

29/2014.(II.24.) számú KT határozat

Víziközmű szolgáltató kijelölése

32/2014.(III.31.) számú KT határozat Simontornya Város Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési terve
35/2014.(III.31.) számú KT határozat A közmunkaprogram, közfoglalkoztatás 2014. évi tervezett feladatai, a 2012. és 2013. évi mezőgazdasági projekt adatai
36/2014.(III.31.) számú KT határozat A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására
54/2014.(IV.28.) számú KT határozat A szennyvíz beruházás miatti hitelfelvétel kezességvállalása
59/2014.(V.26.) számú KT határozat A polgármesteri hivatal tevékenységéről beszámoló
60/2014.(V.26.) számú KT határozat A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásának átfogó értékelése
67/2014.(V.26.) számú KT határozat Az ünnepi testületi ülés (várossá avatás 19. évfordulója) előkészítése
78/2014.(VI.30.) számú KT határozat Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése
79/2014.(VI.30.) számú KT határozat Javaslat a képviselő-testület 2014. II. féléves munkatervére
80/2014.(VI.30.) számú KT határozat Az „Őszikék” Szociális Szolgáltató Központban folyó szakmai munka értékelése
87/2014.(VI.30.) számú KT határozat Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásból való kilépés
88/2014.(VI.30.) számú KT határozat Önkormányzati Társulások Társulási Megállapodásának módosítása
89/2014.(VI.30.) számú KT határozat Alapítványok alapító okiratának módosítása
92/2014.(VI.30.) számú KT határozat Fogorvos rendelési idejének módosítása
102/2014.(IX.15.) számú KT határozat

Előterjesztés az önkormányzat 2015. évre vonatkozó csatlakozásáról a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz.

103/2014.(IX.15.) számú KT határozat Előterjesztés a képviselő testület 2010-2014 között végzett tevékenységéről, vagyoni- pénzügyi helyzetéről, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.
104/2014.(IX.15.) számú KT határozat A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.
113/2014.(IX.15.) számú KT határozat A Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. A Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány Okiratainak módosítása.
117/2014.(X.27.) számú KT határozat A polgármester illetményének megállapítása
119/2014.(X.27.) számú KT határozat Az alpolgármester megválasztása
120/2014.(X.27.) számú KT határozat Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
121/2014.(X.27.) számú KT határozat A bizottságok tagjainak megválasztása és a külső tagok eskütétele
122/2014.(X.27.) számú KT határozat A gazdasági program felülvizsgálatára megbízás adása
123/2014.(X.27.) számú KT határozat Az Önkormányzat részvételével működő társulások társulási tanácsaiba tag delegálás és a delegált tag helyettesítésére megbízás adása
125/2014.(XI.24.) számú KT határozat Javaslat Simontornya város képviselő testülete 2014. évi II. félévi munkatervének módosítására
126/2014.(XI.24.) számú KT határozat Beszámoló az önkormányzati társulásokról
129/2014.(XI.24.) számú KT határozat Simontornya Város Önkormányzata és Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának együttműködési megállapodása
130/2014.(XI.24.) számú KT határozat Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása
142/2014.(XII.15.) számú KT határozat Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési tervről
143/2014.(XII.15.) számú KT határozat Településrendezési terv módosítása
144/2014.(XII.15.) számú KT határozat Az önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. féléves munkaterve
145/2014.(XII.15.) számú KT határozat A városgyűlés elé kerülő ügyek megtárgyalása, időpontjának meghatározása

Neosoft