Eseménynaptár

«
2020 Szeptember
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
Nincs esemény!

VP6-7.2.1-4.1.2-16 azonosító számú "Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavitásához, karbantartásához szükséges erő -és munkagépek beszerzése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás a Simontornyai Idősek Otthonában

2014

Az önkormányzat képviselőtestülete nomatív határozatban szabályozza az általa irányított szervek, valamint saját tevékenységét, működését és szervezetét, továbbá saját cselekvési programját. ilyennek tekinthetőek- többek között -. az önkormányzat által alapított költségvetési szervek alapító okiratai, szervezeti és működési szabályzatai, programok, koncepciók.
 
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Normatív Határozatai 2014-es évben
Száma Tárgy
2/2014.(I.27.) számú KT határozat Pályázati eljárás kegyeleti közszolgáltatás ellátására
6/2014.(I.27.) számú KT határozat Simontornya Város, Pálfa község és Tolnanémedi község Önkormányzatai Biztonságos Ivóvízellátási Társulása társulási megállapodásának módosítása
8/2014.(I.27.) számú KT határozat Városi Piac üzemeltetése
11/2014.(I.27.) számú KT határozat

I. számú védőnői körzet védőnői álláshelyének betöltésére pályázat kiírása

 

12/2014.(I.27.) számú KT határozat

Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítása

20/2014.(II.24.) számú KT határozat

A köztemető üzemeltetésére kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése

21/2014.(II.24.) számú KT határozat

Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása

25/2014.(II.24.) számú KT határozat Városközpont forgalmi rendjének felülvizsgálata
26/2014.(II.24.) számú KT határozat

Házi gyermekorvos rendelési idejének módosítása

28/2014.(II.24.) számú KT határozat

A simontornyai I. számú védőnői állás betöltésére pályázat kiírása

29/2014.(II.24.) számú KT határozat

Víziközmű szolgáltató kijelölése

32/2014.(III.31.) számú KT határozat Simontornya Város Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési terve
35/2014.(III.31.) számú KT határozat A közmunkaprogram, közfoglalkoztatás 2014. évi tervezett feladatai, a 2012. és 2013. évi mezőgazdasági projekt adatai
36/2014.(III.31.) számú KT határozat A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására
54/2014.(IV.28.) számú KT határozat A szennyvíz beruházás miatti hitelfelvétel kezességvállalása
59/2014.(V.26.) számú KT határozat A polgármesteri hivatal tevékenységéről beszámoló
60/2014.(V.26.) számú KT határozat A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásának átfogó értékelése
67/2014.(V.26.) számú KT határozat Az ünnepi testületi ülés (várossá avatás 19. évfordulója) előkészítése
78/2014.(VI.30.) számú KT határozat Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése
79/2014.(VI.30.) számú KT határozat Javaslat a képviselő-testület 2014. II. féléves munkatervére
80/2014.(VI.30.) számú KT határozat Az „Őszikék” Szociális Szolgáltató Központban folyó szakmai munka értékelése
87/2014.(VI.30.) számú KT határozat Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásból való kilépés
88/2014.(VI.30.) számú KT határozat Önkormányzati Társulások Társulási Megállapodásának módosítása
89/2014.(VI.30.) számú KT határozat Alapítványok alapító okiratának módosítása
92/2014.(VI.30.) számú KT határozat Fogorvos rendelési idejének módosítása
102/2014.(IX.15.) számú KT határozat

Előterjesztés az önkormányzat 2015. évre vonatkozó csatlakozásáról a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz.

103/2014.(IX.15.) számú KT határozat Előterjesztés a képviselő testület 2010-2014 között végzett tevékenységéről, vagyoni- pénzügyi helyzetéről, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.
104/2014.(IX.15.) számú KT határozat A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.
113/2014.(IX.15.) számú KT határozat A Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. A Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány Okiratainak módosítása.
117/2014.(X.27.) számú KT határozat A polgármester illetményének megállapítása
119/2014.(X.27.) számú KT határozat Az alpolgármester megválasztása
120/2014.(X.27.) számú KT határozat Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
121/2014.(X.27.) számú KT határozat A bizottságok tagjainak megválasztása és a külső tagok eskütétele
122/2014.(X.27.) számú KT határozat A gazdasági program felülvizsgálatára megbízás adása
123/2014.(X.27.) számú KT határozat Az Önkormányzat részvételével működő társulások társulási tanácsaiba tag delegálás és a delegált tag helyettesítésére megbízás adása
125/2014.(XI.24.) számú KT határozat Javaslat Simontornya város képviselő testülete 2014. évi II. félévi munkatervének módosítására
126/2014.(XI.24.) számú KT határozat Beszámoló az önkormányzati társulásokról
129/2014.(XI.24.) számú KT határozat Simontornya Város Önkormányzata és Simontornya Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának együttműködési megállapodása
130/2014.(XI.24.) számú KT határozat Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása
142/2014.(XII.15.) számú KT határozat Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési tervről
143/2014.(XII.15.) számú KT határozat Településrendezési terv módosítása
144/2014.(XII.15.) számú KT határozat Az önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. féléves munkaterve
145/2014.(XII.15.) számú KT határozat A városgyűlés elé kerülő ügyek megtárgyalása, időpontjának meghatározása

Neosoft