Eseménynaptár

«
2018 Augusztus
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Nincs esemény!

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

Településrendezési terv módosításainak dokumentumai

Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatal Simontornyai Kirendeltség Okmányiroda Kormányablak Osztály Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatal Simontornyai Kirendeltség Okmányiroda Kormányablak Osztály Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

7081 Simontornya, Hársfa u. 39.

Email: titkarsagtamasi@jaras.tolnamegye.hu

 TÁJÉKOZTATÓ
A Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy:
a Simontornyai Kirendeltségen
•    Okmányiroda Kormányablak Osztály

telefon: 74/795-618, 74/795-620


•    Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

2018. május 28. (hétfő), május 29. (kedd) és május 30. (szerda) napján az ügyfélfogadás költözés miatt szünetel.


Az Okmányiroda Kormányablakká alakul, megváltozott ügyfélfogadási renddel.
2018. május 31. napjától (csütörtök) mindkét osztály a Simontornya, Hársfa u. 39. szám alatt várja ügyfeleit, az alábbi időpontokban:

Kormányablak Osztály
Hétfő: 7-17 óra között
Kedd: 8-16 óra között
Szerda 8-16 óra között
Csütörtök 8-18 óra között
Péntek: 8-14 óra között

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Hétfő: 8-16 óra között
Kedd: 8-12 óra között
Szerda 8-12 óra között
Csütörtök 8-16 óra között
Péntek: 8-12 óra között


Megértésüket köszönjük!


Fizetési módok:

Csekkes befizetés postán (7081 Simontornya, Mátyás király u. 10. okmányirodától 100 m-re)

Bankkártyás fizetés ügyfélfogadási idő alatt helyben.

Tájékoztatás az intézhető ügyekről, az ügyintézés menetéről, a szükséges iratokról, fizetendő díjakról:

 Az újszülöttek lakcímigazolvánnyal történő első ellátása hivatalból történik.


Ügyleírások:

Lakcímbejelentés

Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok változása miatt

Lakcímigazolvány pótlása elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés vagy megrongálódás esetén

NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatfelvételezés (diákigazolvány, polgárőr igazolvány, vitorlás igazolvány)

Személyazonosító igazolvány

Útlevél

Vállalkozói engedély

Ügyfélkapu regisztráció

Vezetői engedély

Nemzetközi vezetői engedély

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

Járműigazgatási ügyek

- tulajdonjog-átruházási szerződés (minta)

- üzembentartói jog átruházásáról szóló szerződés (minta)

Díjak és illetékek a közlekedés-igazgatási eljárásokban

Az egyes rendszámtáblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggő igazgatási tevékenységhez
kapcsolódó hatósági díjak

Az előzetes eredetiségellenőrzés hatósági díjai

 


Lakcímbejelentés:

 

Lakcímváltozással kapcsolatos ügyintézés mindig a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél vagy a Járási Hivatal Okmányirodájában kezdeményezhető. Tartózkodási hely megszüntetése bármely okmányirodában lehetséges.

 

Szükséges okmányok, iratok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány ( személyazonosító igazolvány,          útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély, ennek hiányában anyakönyvi kivonat)
 • kitöltött, a lakás tulajdonosának, haszonélvezőjének, vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulásával ellátott lakcímjelentő lap
 • előző lakcímigazolvány

 

Kiskorú gyermek lakcímváltozását szülő vagy törvényes képviselő, gyám jelentheti be, a bejelentő aláírás rovatban mindkét szülő aláírása szükséges. A képviseleti jogosultságot igazoló okiratot (gyám és gondnok kirendelő határozat, gyermek elhelyezési határozat, bírói ítélet) be kell mutatni.

 

A lakcímváltozással kapcsolatos ügyek illetékmentesek.

 


 

Lakcímigazolvány cseréje személyes adatok változása miatt:

 

Kérelmezhető bármely okmányirodában. Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes külképviseleti hatóságnál is kérelmezheti. A kérelem személyesen, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő.

 

 

Szükséges okmányok, iratok:

·         személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély, ennek hiányában anyakönyvi kivonat)

·         Személyes adatok változását igazoló illetve a névviselés megállapítására alkalmas anyakönyvi kivonat, doktori cím viselésére jogosító okirat

·         Előző lakcímigazolvány

 

Ezekben az esetekben a lakcímigazolvány kiállításának illetéke 500 forint.

 


 

Lakcímigazolvány pótlása elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés vagy megrongálódás esetén:

 

Kérelmezhető bármely okmányirodában, elektronikus úton ügyfélkapun keresztül, bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldön élő magyar állampolgár a Központi Hivatalnál  vagy külképviseleten kérheti.

 

A kérelem személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő.

 

Szükséges iratok, okmányok:

·         személyazonosság igazolására alkalmas okmány ( személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély, ennek hiányában anyakönyvi kivonat)

 

A lakcímigazolvány pótlása eltulajdonítás esetén illetékmentes. Megrongálódás, elvesztés vagy megsemmisüléskor 1000 Ft a befizetendő illeték.

 


 

NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatfelvételezés (diákigazolvány, polgárőr igazolvány, vitorlás igazolvány):

 

Az Okmányirodában történik a NEK igazolványokhoz a kép és az aláírás felvételezése. További ügyintézés az oktatási intézményekben lesz. A kép és aláírás felvételezése bármelyik okmányirodában kezdeményezhető.

 

Szükséges iratok, okmányok:

·         személyazonosság igazolására alkalmas okmány ( személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély, ennek hiányában anyakönyvi kivonat)

·         lakcímigazolvány  

14 év alatti kérelmező esetén szülő vagy törvényes képviselő jelenléte, okmányai A képviseleti jogosultságot igazoló okiratot (gyám és gondnok kirendelő határozat, gyermek elhelyezési határozat, bírói ítélet) be kell mutatni.

 


Személyazonosító igazolvány:

 

Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat-és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállású személy jogosult, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait a 168/1999.(XI. 24.)Korm. rendelet alapján meghatározott okiratokkal tudja igazolni.

Köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel. Okmány bármely járási hivatalnál igényelhető.

 

Első személyazonosító igazolvány kiállítása:

 

Szükséges iratok, okmányok:

·         lakcímigazolvány

 

14 év alatti kérelmező esetén szülő vagy törvényes képviselő jelenléte, okmányai. A képviseleti jogosultságot igazoló okiratot (gyám és gondnok kirendelő határozat, gyermek elhelyezési határozat, bírói ítélet) be kell mutatni.

 

Az első személyazonosító igazolvány kiállítása a 14. életév betöltéséig illetékmentes. 14 év felett 1500 Ft.

 

Lejárt, vagy érvényes, megrongálódott valamint adatváltozás miatti személyazonosító igazolvány cseréje esetében:

 

Szükséges iratok, okmányok:

·         érvényes vagy lejárt állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló érvényes vagy lejárt más okmány ( útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély)

·         a jogszabályban foglalt kivétellel a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát

·         doktori cím viselésére jogosító okirat

·         lakcímigazolvány

 

A fizetendő illeték 1500 Ft. Kivételes esetben, ha az állandó személyazonosító igazolvány adategyeztetés vagy adatpontosítás szükségessége miatt átmenetileg nem adható ki, a fizetendő illeték 3000 Ft. 14 év alatti gyermek valamint 65. életévét betöltő személy (amennyiben nem rendelkezik kártyás vezetői engedéllyel vagy érvényes útlevéllel) illetékmentesen kap okmányt.

 

Elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült személyazonosító igazolvány pótlása:

 

Szükséges iratok, okmányok:

·         érvényes vagy lejárt állandó személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló érvényes vagy lejárt más okmány ( útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély)

·         a jogszabályban foglalt kivétellel a születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát

·         doktori cím viselésére jogosító okirat

·         lakcímigazolvány

 

A fizetendő illeték 1500 Ft. Ha a gyermek a 14. életévét még nem töltötte be az eltulajdonított okmány pótlása illetékmentes. Az a 65. életévét betöltött személy, aki nem rendelkezik kártya formátumú vezetői engedéllyel vagy érvényes útlevéllel, illetékmentesen kapja az okmányt.

 

 

Személyazonosító igazolvány ügyintézési határideje 20 nap. Sürgősségi eljárásra nincs mód. Lehetőség van SMS vagy e-mail értesítés kérésére az elkészült igazolvány postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

 

A kiskorú személy személyazonosító igazolvány iránti kérelme benyújtását egy szülő is kérelmezheti. Az adatlap aláírásakor a jelenlévő képviselő nyilatkozatot tesz, mely szerint a személyazonosító igazolvány kérelmet a másik törvényes képviselő hozzájárulásával terjesztheti elő, illetőleg arról nyilatkozik, hogy a törvényes képviseletet egyedül látja el.


 

Útlevél:

 

A magánútlevél ügyintézési határideje 20 nap, amely a kérelem beérkezését követő napon kezdődik. Lehetőség van az útlevél soron kívüli (7 napon belüli) sürgősségi (3 napon belüli) azonnali (24 órán belüli) eljárás keretében történő kiállítására, amennyiben az igazgatási szolgáltatási pótdíjat az ügyfél a rendes eljárásban kiállított magánútlevélért fizetendő illetéken felül megfizeti.

A kérelem soron kívüli, valamit sürgősségi eljárás esetében bármely járási hivatalnál, illetve a Központi Okmányirodában benyújtható, az útlevél azonnali kiállítására irányuló kérelem azonban kizárólag a Központi Okmányirodában nyújtható be.

A sürgősségi valamint az azonnali eljárásban igényelt útlevél kizárólag a Központi Okmányirodában vehető át.

 

Szükséges iratok, okmányok:

·         érvényes személyazonosításra alkalmas okmány ( személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)

·         lakcímigazolvány, ha azzal a kérelmező rendelkezik

·         születési és házassági anyakönyvi kivonat ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal

·         előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik

·         nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült

·         feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították és ezt a rendőrségen bejelentették

Arcképmás, aláírás és ujjnyomat a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

Kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén az alábbi iratokat kell bemutatni, illetve csatolni:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező rendelkezik
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival
 • igazolványkép, ha 12. életévét nem töltötte be, és nem jelenik meg személyesen, illetve egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja
 • a szülők (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya, külföldi esetén úti okmánya 
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat (záradékolt honosítási okirat, 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány) külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személy adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza
 • a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén
 • szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata
 • a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okirat, ha valamely szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy azt a bíróság megszüntette
 • előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik
 • nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült
 • feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették


Fizetendő illeték:

 

 • 5 évig érvényes magánútlevél: 7500 Ft
 • 10 évig érvényes magánútlevél: 14000 Ft.
 • 1 évig érvényes magánútlevél: 2500 Ft.
 • 18 év alatti gyermek magánútlevele: 2500 Ft.
 • 70 év feletti személy magánútlevele: 2500 Ft.
 • soron kívüli ( 7 napos) eljárás pótdíja: 19.000 Ft.
 • sürgősségi ( 3 napos) eljárás pótdíja: 29.000 Ft.
 • azonnali ( 24 órán belüli) eljárás pótdíja: 39.000 Ft.

 


 

Vállalkozói engedély:

 

Vállalkozás alapítása és megszüntetése iránti kérelem személyesen és elektronikus úton is kezdeményezhető bármely Járási Hivatal Okmányirodájában. Változás-bejelentés, szünetelés valamint a szünetelés utáni tevékenység folytatásának bejelentése kizárólag elektronikus úton – az erre szolgáló elektronikus nyomtatványok igénybevételével – az Ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetőek.

 

A vállalkozással kapcsolatos eljárások illetékmentesek, kivéve vállalkozói igazolvány igénylése esetén:

  • kiadás: 10.000 Ft
  • módosítás: 3.000 Ft
  • pótlás: 5.000 Ft

Vállalkozói igazolványt az ügyfél személyesen kérheti az okmányirodában. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele.

 

Adatváltozás: a vállalkozás adataiban bekövetkezett változásokat a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni.

 

Szünetelés: a szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap.

A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap.

Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozói igazolványát az okmányirodában személyesen vagy postai úton leadja.

 

Elektronikus bejelentés a www.nyilvantarto.hu oldalon, az egyéni vállalkozás menüpontban történik.

 


 

Ügyfélkapu regisztráció:

 

Ügyfélkapu regisztrációhoz vagy interneten előzetesen nyitott ideiglenes ügyfélkapu véglegesítéséhez az alábbiak szükségesek:

 

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány,          útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély, lakcímigazolvány)
 • külföldi állampolgár esetén: érvényes letelepedett, bevándorolt, vagy menekült személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány
 • Európai Unió területén élő külföldi állampolgár esetén érvényes EGT-s tartózkodási engedély, lakcímigazolvány, útlevél
 • Külföldi állampolgárok esetében a fentiek hiányában érvényes külföldi útlevél
 • Helyszíni regisztrációkor érvényes e-mail cím megadása

 

Az ügyfélkapu határozatlan ideig, a jelszó maximum 2 évig érvényes!

 

Ügyfélkapu regisztrációt kizárólag magánszemély kérhet, okmányirodában személyes megjelenéssel. Meghatalmazással ügyfélkapu regisztráció nem indítható.

 

Az első ügyfélkapu létesítése illetékmentes, további ügyfélkapu létesítése 3.000 Ft.

 


 

Vezetői engedély:

 

Vezetői engedély ügyintézési határideje 30 nap – mely a kérelem beérkezésének napján veszi kezdetét - plusz a postázás. A kérelem az ország bármely Okmányirodájában kezdeményezhető. A vezetői engedély soron kívüli kiállítására – jogszabály szerint- csak a KEK KH Központi okmányirodában (Budapest, Visegrádi u. 110-112.) benyújtott kérelem esetében van lehetőség.

 

Szükséges iratok, okmányok:

 • Régi vezetői engedély és lakcímigazolvány, ha nem rendelkezik lakcímigazolvánnyal, akkor a személyazonosító igazolvány (amiben szerepel a lakcíme)
 • Vesztés, lopás esetén érvényes személyazonosításra alkalmas okmány

      ( személyazonosító igazolvány, útlevél, lakcímigazolvány)

 • Orvosi igazolás a gépjármű vezető egészségügyi alkalmasságáról
 • Lopás esetén rendőrségi jegyzőkönyv
 • Csekkes befizetés esetén a befizetést igazoló szelvény, bankkártyás fizetés esetén a bankkártya.
 • Első vagy új kategória bejegyzésére irányuló kérelem esetén, vizsgaigazolás.

Arcképmás, aláírás a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

 

 

Fizetendő illeték:

Az eljárás illetéke 4.000 Ft.
1500 Ft
, amennyiben a kérelmező:

 • az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
 • az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb időtartam

 


Nemzetközi vezetői engedély


Nemzetközi vezetői engedély kiadása bármely Járási Hivatal Okmányirodájában. Kiadása azonnal történik. Érvényességi ideje a magyar vezetői engedély érvényességi idejével megegyező, de maximum 3 év.


Szükséges iratok okmányok:

 

  • érvényes magyar vezetői engedély
  • személyazonosításra alkalmas okmány és lakcímigazolvány
  • 1 db igazolványkép

 

Fizetendő illeték: 2300 Ft.

 


 

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa:

 

Parkolási igazolvány kiadására, meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem benyújtható bármely Okmányirodában.

 

Jogosultak köre:

  • súlyos mozgáskorlátozott
  • látási fogyatékos
  • az értelmi fogyatékos
  • az autista
  • a mozgásszervi fogyatékos
  • a vak vagy gyengénlátó

 

A jogosultságot szakvéleménnyel vagy állásfoglalással kell igazolni.

 

Szükséges okmányok, iratok:

  • személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély)
  • a jogosultságot igazoló szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás

 

Az arcképmás és aláírás felvételezése az Okmányirodában történik.

 

A parkolási igazolvány kiállítása, cseréje, érvényességi idejének hosszabbítása illetékmentes. 3100 Ft. igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az elvesztés, lopás vagy megsemmisülés miatti pótlás esetén.

 


 

Járműigazgatási ügyek

 

I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok

1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását,

b) a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit,

c) a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

2. A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásakor – a fentieken kívül – be kell mutatni:

a) a Műszaki Adatlapot,

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást,

c) az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást,

d) személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazást, valamint

e) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében

ea) közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát,

eb) a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

[A d) és e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ügyfél-azonosító okmány].

II. A járművek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok

1. A származás-ellenőrzésre kötelezett használt jármű forgalomba helyezése során

A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a harmadik országból származó jármű esetében az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv (feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

b) az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetében:

ba) a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történő bejegyzés, szereplés tényéről, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,

bb) a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát,

bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részből áll a forgalmi engedély, vagy

bd) ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

c) ha a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát,

d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,

e) a Műszaki Adatlapot,

f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást,

b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyarország területén történt,

c) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került,

d) az ügyfél-azonosító okmányt,

e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

2. Az EGT valamely más tagállamából származó használt jármű forgalomba helyezése során

A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a származási tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,

c) a Műszaki Adatlapot,

d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást,

b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyarország területén történt,

c) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került,

d) az ügyfél-azonosító okmányt,

e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

3. Új jármű forgalomba helyezése során

A) Az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a Műszaki Adatlapot,

b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is,

d) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolásokat.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot,

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást,

c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyarország területén történt,

d) a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került,

e) az ügyfél-azonosító okmányt,

f) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

III. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a továbbiakban: átírás) szükséges okmányok

1. Régi típusú forgalmi engedélyek esetében szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt,

b) a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

d) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,

e) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást,

b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt,

e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

2. Az új típusú forgalmi engedélyek esetében szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,

b) a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket,

c) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

e) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,

f) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást,

b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt,

e) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását.

IV. A járművek forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

1. A járművek forgalomból történő ideiglenes kivonásához szükséges okmányok

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt,

b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

c) az ügyfél-azonosító okmányt.

2. A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) bontási átvételi igazolást,

b) a rendszámtáblát,

c) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,

d) a jármű forgalmi engedélyét.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

b) az ügyfél-azonosító okmányt.

3. A 2. pontba nem tartozó jármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell a rendszámtáblát.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű forgalmi engedélyét,

b) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

4. A járműnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetét,

b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,

b) a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

C) A járműnek az ügyfél kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak:

a) jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat,

b) a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye,

c) a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat,

d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolás,

e) a versenyjárművé történő átalakítást igazoló Műszaki Adatlap.

V. Az ügyintézés során szükséges egyéb okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

1. Forgalmi engedély, illetve rendszámtábla cseréje esetén

a) az előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt,

b) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

2. Üzemben tartói jog bejegyzése, illetve változása esetén

a) a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó okiratot,

b) az előző forgalmi engedélyt,

c) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra.

3. Karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, illetve jármű átalakítás esetén

a) fődarab származását igazoló okiratot vagy számlát,

b) külföldről származó használt alváz beépítése esetén a származás-ellenőrzés megtörténtét igazoló határozatot,

c) a Műszaki Adatlapot,

d) a jármű forgalmi engedélyét,

e) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

f) a forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

4. Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása nyilvántartásba vételének esetén

a) az engedélyező határozatot,

b) a Műszaki Adatlapot,

c) a jármű forgalmi engedélyét,

d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

5 Motorcsere esetén

a) a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okiratot,

b) a Műszaki Adatlapot,

c) a jármű forgalmi engedélyét,

d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

6. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtása esetén

a) az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal,

b) az ügyfél nyilatkozatát az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedő járművek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

d) a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, típusbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról készült – ügyintéző által hitelesített – másolatot.

7. Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén

a) az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet,

b) a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

8. A rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzése esetén:

a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolást,

b) a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzésére irányuló kérelmet.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) az ügyfél-azonosító okmányt,

b) az A/1. és az A/7. pontban meghatározott eset kivételével az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

c) az A/2. pontban meghatározott esetben a vagyoni értékű jog megszerzése után fizetendő vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,

d) az A/3. pontban meghatározott esetben – alvázszámot hordozó elem cseréje esetén – az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

e) az A/3. és A/6. pontban meghatározott esetben – a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó gépjármű átalakítása esetén – a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást, amennyiben az papír alapon kiállításra került,

f) az A/7. pontban meghatározott esetben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által külön jogszabály alapján megállapított regisztrációs számot, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének igazolását,

g) az A/1. pontban meghatározott forgalmi engedély cseréje esetén az érvényesítő címke rendszámtáblán történő elhelyezése céljából a jármű hátsó rendszámtábláját,

h) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti igazolását.


Díjak és illetékek a közlekedés-igazgatási eljárásokban

(1) Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Jármű hajtómotorjának teljesítménye (kW)

Jármű gyártási évétől számított kora

 

0–3 év

4–8 év

8 év felett

0–40

550 Ft/kW

450 Ft/kW

300 Ft/kW

41–80

650 Ft/kW

550 Ft/kW

450 Ft/kW

81–120

750 Ft/kW

650 Ft/kW

550 Ft/kW

120 felett

850 Ft/kW

750 Ft/kW

650 Ft/kW

Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni.

(2) Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.

(3) Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az (1), (2) és (7) bekezdésben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.

(4) Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során az (1)–(2) és (7) bekezdések alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a (3) bekezdés szerint fizetendő illeték összegével.

(5) Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.

(6) Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti.

(7) A 120kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne.

Törzskönyv illetéke: 6.000 Ft
Forgalmi engedély illetéke: 6.000 Ft

 

 

A közúti járművek forgalomba helyezésével és okmányokkal történő ellátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak:

 

a) külföldről származó és belföldön forgalomba helyezendő használt járművek származásának ellenőrzése

10 900

b) a forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba helyezése

10 900

c) a négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása

4 800

d) érvényesítő címke kiadása, pótlása

585

e) járműkísérő lap kiadása

1 600

f) a forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges kivonás, az ideiglenes forgalomból történő kivonás kérelemre történő megszüntetése

2 300

g) záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani

2 300

h) egyéb, okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedély meghosszabbítása iránti kérelem

2 300

i) indítási napló pótlása, hitelesítése

3 500

j) ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása

3 500

k) a jármű előzetes eredetiségmegállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása

2 400

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak:

 

a) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának engedélyezése 19 500 Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló díját,

 

 

 

b) az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának meghosszabbítása 6500 Ft, mely tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az indítási napló kiadásának, illetve az abba történő bejegyzés díját,

 

 

 

c) az a) és b) pontban foglalt díj tartalmazza az ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényességi idején belül a külön jogszabály alapján bejelentett járművet érintő változás indítási naplóba történő bejegyzését, illetve törlését.

 

 

 

 

 

Az egyes rendszámtáblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggő igazgatási tevékenységhez

kapcsolódó hatósági díjak

 

 

Díj

 

Ft

1. Általános rendszámtáblákért és a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj

 

1.1. 1 pár rendszámtábla

8 500

1.2. 1 db rendszámtábla

5 500

2. Ideiglenes rendszámtábláért és a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre, valamint az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járművekhez kiadott szabványtól eltérő színű rendszámtáblákért fizetendő díj (V; Z; CD; E)

 

2.1. 1 pár rendszámtábla

13 000

2.2. 1 db rendszámtábla

8 500

3. Különleges rendszámtáblákért, kivéve az 1. és 2. pontban felsorolt különleges rendszámtáblákért fizetendő díj:

 

3.1. 1 pár rendszámtábla

15 000

3.2. 1 db rendszámtábla

8 500

4. Az “E” típusú, négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott különleges rendszámtáblákért fizetendő díj:

 

4.1. 1 db rendszámtábla

3 500

5. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése

112 450

6. Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése

435 000

7. Kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása

38 000

8. Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának engedélyezése

12 300

9. Külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyénileg kiválasztott és egyedi előállított rendszám európai uniós rendszámként való legyártása iránti kérelem engedélyezése, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző üzembentartónak (tulajdonosnak) kiadott, különleges jellegű egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg előállított rendszámtábla az MSZ 140 magyar szabványnak megfelelő színben történő utángyártása iránti kérelem engedélyezése

23 500

10. Külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban előállított rendszám európai uniós rendszámként való legyártása iránti kérelem

56 000

11. Külön jogszabályban meghatározott regisztrációs matrica utángyártásának, valamint az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított európai uniós rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica egyedi gyártásának, továbbá a H, az R és RR betűjelű európai uniós, különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése

1 550

 

 

 

Az előzetes eredetiségellenőrzés hatósági díjai

 

 

Díj
Ft/db

1. A személygépkocsik előzetes eredetiségellenőrzésének elvégzéséért fizetendő díjak:

 

a) kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig)

17 000

b) középkategória (1401–2000 ccm hengerűrtartalomig)

18 500

c) felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett)

20 000

 

 

2. Motorkerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak:

 

a) 500 ccm hengerűrtartalomig

15 500

b) 500 ccm hengerűrtartalom felett

17 000

 

 

3.     A négykerekű segédmotoros kerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díj:

14 000

 

 

4.     Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig) előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak:

20 000

 

 

5. Tehergépkocsik

 

4.1. Megengedett legnagyobb össztömeg 3,5–7,5 t-ig

21 000

4.2. Megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól

22 000

 

 

6. Autóbusz

 

a) szállítható személyek száma 20 főig

21 000

b) szállítható személyek száma 20 fő felett

22 000

 

 

7. Mezőgazdasági vontató, lassú jármű

20 000

 

 

8. Pótkocsi

 

7.1. Könnyű pótkocsi (lakókocsi)

16 000

7.2. Nehéz pótkocsi

17 500

7.3. Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott)

19 000

 

 


Neosoft