Eseménynaptár

«
2018 Február
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
    
Nincs esemény!

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

Településrendezési terv módosításainak dokumentumai

Szavazókörök kialakítása

SIMONTORNYA VÁROS JEGYZŐJE, mint a

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE


7081 Simontornya, Szent I. kir. u. 1.

( 74/586-921, fax: 74/586-922

e-mail: simontornya@dielnet.hu

 

1/2017.(XI.6.) HVI határozat                          Tárgy: szavazókörök kialakításának módosítása

iktatószám: 2673-1/2017

 

 

H A T Á R O Z A T

 

 

 

Simontornya Város közigazgatási területén a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.-78.§-aiban foglalt felhatalmazás alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét megállapító 1/2013.(V.3.) HVI határozatomat a Ve. 79.§-a alapján az alábbiak szerint módosítom:

A 003. szavazókör címe TEMI Fried Művelődési Ház (7081 Simontornya, Petőfi u. 67.) változik. A szavazókör a TEMI Fried Művelődési Ház nagytermében kerül kialakításra. A cím változás a szavazókör sorszámát és területi beosztását nem érinti, az 1/2013.(V.3.) HVI határozatban megállapítottak szerint változatlan marad.

Az 1/2013.(V.3.) HVI határozat további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Jelen határozatot a Ve. 80.§ rendelkezéseinek megfelelően a helyben szokásos módon – Simontornya Város honlapján és a Simontornyai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján – 15 napra közzéteszem.

A határozat ellen a közzététel időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez. A fellebbezés elbírálásáról a Tolna Megyei Területi Választási Iroda vezetője dönt, a felterjesztéstől számított három napon belül.

 

 

A Tolna Megyei Területi Választási Iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

 

 

 

I N D O K L Á S

 

 

 

A Ve. 77.§ (1) bekezdése értelmében a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg. A helyi választási iroda vezetőjeének ki kell jelölnie továbbá azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. 

A szavazókör kialakítása az 1/2013.(V.3.) HVI határozatommal, 2013. május 3-i dátummal megtörtént. 

A Ve. 79.§ (1) bekezdése értelmében a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazókörök beosztását. 

Fenti határozat meghozatalát követően a Bem utca 39. számú önkormányzati ingatlant érintő tulajdonjogi – illetve állapotbeli változás következett be, melynek megfelelően a szavazókör – a 003. számú – elhelyezésének és címének megváltozása szükséges. 

A fenti indokok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam a Simontornya város közigazgatási területén a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét megállapító 1/2013.(V.3.) HVI határozatomat. 

A döntést a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77.§ (1) bekezdése. és a 79.§ (1) bekezdéseire alapozva hoztam. 

A közzétételről a Ve. 80.§ alapján rendelkeztem.

A jogorvoslatról a Ve. 234.§ (1)-(2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

A döntésemhez a hatáskört és illetékességet a Ve. 66.§ (3) bekezdése biztosítja. 

Simontornya, 2017. november 6.

 

Bárdos László s.k.

Helyi Választási Iroda Vezetője

 
 
 

Neosoft