Eseménynaptár

«
2019 Augusztus
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Nincs esemény!

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

Településrendezési terv módosításainak dokumentumai

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Rendeletek

 

Rendelet-tervezetek Társadalmi Egyeztetése

Keresés: CTRL+F

Letölthető dokumentumok

 
2/2019.(II.20.)                                    Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
egységes rendelet: melléklet
melléklet: melléklet
 
 
11/2018.(XI.27.) Helyi építési szabályzatról
egységes rendelet: 
melléklet: 1. függelék 2. függelék 3. függelék 4. függelék - 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet 5. melléklet 6. melléklet 
 
 
 
17/2017.(XII.22.)

a településkép védelméről

 

egységes rendelet: melléklet
melléklet: Helyi védett értékek listája elkülönülő karakterű területek lehatárolásáról településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásáról településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásáról BEJELENTÉS
 
 
 
12/2017.(IX.22.)

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

 

egységes rendelet:
melléklet:
 
 
 
6/2017.(III.31.)  Simontornya Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól szóló rendelet
egységes rendelet:
 
 
 
4/2017.(II.23.)                                    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet
egységes rendelet:
melléklet: melléklet
módosítás: 7/2017.(IV.27.) és melléklete melléklet
módosítás: 10/2017.(VI.30.) és melléklete melléklet
módosítás: 13/2017.(IX.22.) és melléklete melléklet
módosítás: 16/2017.(XI.30.) és melléklete melléklet
módosítás: 1/2018.(II.1.) és melléklete melléklet
 
 
 
3/2017.(I.31.)

a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről

egységes rendelet:
melléklet: 1. melléklet 
 
 
15/2016.(VI.30.)

a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

egységes rendelet:
melléklet: 1. melléklet , 2. melléklet , 3. melléklet
15/2017.(XI.2.) számú módosító rendelet:  
 
 
 
13/2016.(VI.1.)

az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

egységes rendelet:
melléklet: 1. melléklet ,
 
 
 
10/2016.(II.19.)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről 

rendelet:
 
 
 
 
7/2016.(III.29.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
egységes rendelet:
mellékletek: 1. melléklet - díjtételek ,2. melléklet - kérelem , 3. melléklet - változás bejelentés
 
 
4/2016.(II.19.)


Az önkormányzati jelképekről és a „Simontornya” név használatáról

egységes rendelet:
mellékletek: 1. melléklet  
 
 
 
1/2016.(II.1.)

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

egységes rendelet:
mellékletek: 1. melléklet Az önkormányzati lakások lakbérének mértéke 2. melléklet 
 
 
 
12/2015.(XII. 4.)

a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

egységes rendelet:
mellékletek: 1. melléklet (bevallás) 2. melléklet nyilatkozat 80% 3. melléklet nyilatkozat 50%
 
 
  
6/2015.(III. 31.)

A gyermekétkeztetés térítési díjáról

egységes rendelet:
melléklet: térítési díjak
 
 
 
3/2015.(II. 26.)

a helyi szociális ellátásokról

 

egységes rendelet:
mellékletek: 1. melléklet - vagyonnyilatkozat 2. melléklet - tájékoztató 3. melléklet - igazolás 4. melléklet - térítési díjak 5. melléklet - kérelem
5/2016.(II.19.) számú módosító rendelet: és melléklete  
12/2016.(V.31.) számú módosító rendelet: és melléklete
2/2017.(I.31.) számú módosító rendelet: és melléklete
3/2018.(III.28.) számú módosító rendelet: és melléklete
9/2018.(IX.28.) számú módosító rendelet: és melléklete
 
 
12/2014.(XII.19.)

a köztemetők használatának rendjéről

 

rendelet:
mellékletek: 1. függelék 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4. melléklet
 
 
 
3/2014.(IV. 2.) Az avar és kerti hulladékégetésről szóló rendelet
egységes rendelet:
 
 
 
 
 

20/2013.(XI. 4.)

az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

egységes rendelet:
mellékletek: 1. melléklet - támogatási kérelem űrlap 2. melléklet - az összeférhetetlenség, illetve az érintettség fennállásáról szóló nyilatkozatot 3. melléklet - közzétételi kérelem benyújtása 4. melléklet - rendezett jogviszonyról szóló nyilatkozatot 5. melléklet - támogatási szerződés 6. melléklet - Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra
módosító rendelet: -
 
 
 
18/2013.(IX. 20.)

a város saját halottjává nyilvánításról

egységes rendelet:
mellékletek: -
módosító rendelet: -
 
 
17/2013.(IX. 20.)


a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a házszámozás rendjéről 

egységes rendelet:
módosító rendelet: -
 
 
15/2013.(VII. 17.)

a filmfogatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

 

egységes rendelet:
megjegyzés: aktuális díjtételek ide kattintva megtekinthetők
módosító rendelet: 17/2016.(IX.28.) számú módosító rendelet:
 
 
10/2013.(III. 27.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
egységes rendelet:
mellékletek: 1. melléklet 2a. melléklet - kötelező, önként vállalt feladatok 2. b melléklet - A Simontornya Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 3. melléklet - bizottságokra átruházott feladatok 4. melléklet - polgármesterre átruházott feladatok 5. melléklet - jegyzőre átruházott feladatok 6. melléklet - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 7. melléklet - Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása 
módosító rendelet: 10/2014.(XI.28.)
módosító rendelet: 4/2015.(IV.3.)
módosító rendelet: 6/2016.(II.19.)
módosító rendelet: 5/2017.(II.23.)
 
 
 
6/2013.(II.28.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet
egységes rendelet:
melléklet: 
módosító rendelet: -
 


25/2012.(XI.30.)

Az önkormányzati vagyongazdálkodásról

egységes rendelet:
melléklet:
módosító rendelet: 14/2013.(VI.28.)
 
23/2012.(X.31.)

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

egységes rendelet:
melléklet: -
módosító rendelet: -
 
14/2012.(VI.28.) A követelések elengedésének eseteiről
egységes rendelet:
melléklet: -
módosító rendelet: -
 

 
4/2010.(II.16.) A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról
egységes rendelet:
melléklet:
módosító rendelet: -
 

16/2009.(IX.29.) Az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről
egységes rendelet:
melléklet: 1. számú melléklet 2. számú melléklet
módosító rendelet: -
 
 
2/2009.(I.30.) A költségvetési szervek beszámolójának, pénzmaradványainak szabályairól
egységes rendelet:
melléklet:
módosító rendelet: -
 
1/2009.(I.30.) A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével kapcsolatos szabályokról
egységes rendelet:
melléklet: -
módosító rendelet: -
 
 
23/2008.(XII.1.) A helyi adókról
egységes rendelet:  
mellékletek: 1 melléklet, 2 melléklet
módosító rendelet: 4/2011.(III.4.)
módosító rendelet: 26/2012.(XI.30.)  
módosító rendelet: 4/2013.(II.15.)
módosító rendelet: 21/2013.(XI.29.) 
módosító rendelet: 11/2014.(XI.28.)    
módosító rendelet: 18/2017.(XII.22.)   
 
22/2008.(IX.22.) A közterületek és a közterület jellegű területek használatáról
egységes rendelet:
melléklet: Kérelem közterület-használati hozzájáruláshoz 2. sz. melléklet
módosító rendelet: 12/2010.(VI.9.)
módosító rendelet: 7/2012.(III.28.)
kiegészítő rendelet: 15/2013.(VII.17.)
 
 
 
14/2008.(VII.2.) A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek meghatározásához
egységes rendelet:
melléklet: -
módosító rendelet: -
 

2/2007.(I.31.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
egységes rendelet:
melléklet: -
módosító rendelet: 12/2011.(VI.3.)
módosító rendelet: 2/2013.(I.31.)
módosító rendelet: 11/2017.(VIII.31.)
 

11/2006.(V.31.) A közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról
egységes rendelet:
melléklet: -
módosító rendelet: 7/2012.(III.28.)
 

11/2005.(IV.30.) A légúti allergiás megbetegedést okozó gyomnövények visszaszorításáról
egységes rendelet:
melléklet: -
módosító rendelet: 7/2012.(III.28.)
 
6/2005.(III.10.) "SIMONTORNYA VÁROS BORA" elismerő cím létesítéséről és odaítéléséről
egységes rendelet:
melléklet: -
módosító rendelet: -
 
21/2004.(XII.30.) A parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról
egységes rendelet:
melléklet: -
módosító rendelet: 25/2009.(XII.15.)
 
14/2004.(IX.30.) A Sárbogárd környéki települések helyi hulladékgazdálkodási tervéről
egységes rendelet:
melléklet:
módosító rendelet: -
 
13/2003.(X.15.) A fiatal házasok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról
egységes rendelet:
melléklet: -
módosító rendelet: 12/2009.(VII.20.)
 
16/2001.(XII.15.) A város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről
egységes rendelet:
melléklet:  
módosító rendelet: 14/2017.(XI.1.)
módosító rendelet: 21/2012.(X.31.)
módosító rendelet: 17/2009.(IX.29.)
 
7/1997.(IV.30.) A gázszerelvények és szerelt kémények épületen, építményen való elhelyezéséről
egységes rendelet:
melléklet: -
módosító rendelet: 7/2012.(III.28.)
 
13/1995.(VII.20) A városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról egységes szerkezetben
egységes rendelet:  
melléklet: -
módosító rendelet:  7/2014.(V.28.)  
módosító rendelet: 12/2008.(VI.5.)
módosító rendelet: 14/2001.(XI.15.)
 

Neosoft