Eseménynaptár

«
2019 Augusztus
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Nincs esemény!

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

Településrendezési terv módosításainak dokumentumai

KÖFPO-1.2.1-VEKOP-16-2016-00031 Simontornya Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Közlemények

Önkormányzati általános választások 1998
Önkormányzati általános választások: 2002
Önkormányzati választások, 2006. október 1. 
Önkormányzati választások 2010. október 3.
 
Választás
 
 
Simontornya Város Helyi Választási Iroda közleményei
 
Azon állampolgárok, akik érvényes személyazonosító okmánnyal, illetőleg érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (azok lejárta, rongálódása vagy hiánya, stb. következtében) a választás napján 2010. október 3-án nem rendelkeznek, választójogukat nem gyakorolhatják. Annak érdekében, hogy az említett állampolgárok - szándékuk esetén - választojogukkal élhessenek a Simontornyai Okmányiroda (Szent István király u. 1. tel.:74/586-931) 2010. október 3-án (vasárnap) 10.00-16.00 óra között ügyeletet tart, ahol kizárólag ideiglenes személyi igazolvány és/vagy lakcímigazolvány kiállítására és átadására, valamint az okmányirodai átvétellel kért állandó személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya típusú vezetői engedély átadására kerül sor!
 

 
 
 

H I R D E T M É N Y


Tisztelt Választópolgárok!


A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 03. napjára írta ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzatok tagjainak választását.

A választók nyilvántartásával kapcsolatos tudnivalók:

•    A választásra jogosultak névjegyzékét 2010. augusztus 18-tól 2010.augusztus  22.
     16 óráig kell közszemlére tenni
•    A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 16  és augusztus 19. között kell megkapniuk a választópolgároknak.
•    A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani.
•    Igazolást  –a 2010.június 16-ig létesített  tartózkodási helyen történő  szavazáshoz- (kisebbségi választás esetén nem lehetséges) -személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1 -én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2010. szeptember 28-ig megérkezzen az illetékes helyi választási irodához.
•    A módosított névjegyzék 2010.október 1-jén 16.00 óráig tekinthető meg az okmányirodában.

A jelöltállítással kapcsolatos tudnivalók:

•    Jelöltet, illetőleg megyei listát ajánlani 2010. szeptember 03-án 16 óráig lehet.
•    Polgármesterjelölt az lesz, akit a település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. (Simontornya település esetében ez minimum 110 ajánlószelvény összegyűjtését jelenti.)
•    Képviselőjelölt az lesz, akit a település választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. (Simontornya település esetében ez minimum 37 ajánlószelvény összegyűjtését jelenti.)


A választási kampány 2010. október 3-án 00 óráig tart.
Kampányt folytatni 2010.október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos
 
Tájékoztatom a tisztelt polgármester és képviselő jelölteket, hogy az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően a jelölő szervezetnek, illetőleg a független jelölteknek be kell jelentkeznie az Adatvédelmi Biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba, amit az alábbi linkre kattintva elérhet:

FONTOS INFORMÁCIÓ!!!
A polgármester és képviselő-jelölteknek az "E" jelű nyomtatvány benyújtásával kell -  az ajánlószelvények gyűjtése mellett  - a nyilvántartásba vetetni magukat. A nyomtatvány letölthető a www.valasztas.hu honlapról vagy az Okmányirodában szerezhető be.
A választással kapcsolatos egyéb kérdéseikre a Helyi Választási Iroda ad felvilágosítást.

Simontornya, 2010. augusztus 16.


                                                                                                       Bárdos László
                                                                                                      címzetes főjegyző
                                                                                                        a HVI vezetője

H I R D E T M É N Y
A Helyi Választási Bizottság tagjairól


Simontornya Város Képviselő-testülete a 112/2010.(VII.15) számú  KH. Határozatával- a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény (a továbbiakban: Ve.)23.§ (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait:

Tagok: Borbás Imre             Simontornya, Malom u.103.

    Körtés Istvánné,        Simontornya, Mészáros u.6.

    Vámi István            Simontornya,Sport u.19.

Póttag:Schweigert Györgyné    Simontornya, József A.u.1/2.

A Helyi Választási Bizottság 2010.július 28-án megtartotta alakuló ülését, melyen megválasztotta a bizottság elnökét, elnökhelyettesét :

Elnök:            Vámi István     Simontornya, Sport u. 19.

Elnökhelyettes:    Körtés Istvánné Simontornya, Mészáros u.6.

A bizottság  a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a  nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005.évi CXIV.törvény 5.§  felhatalmazása alapján 
Simontornya Városban 2010.október 3.napjára kitűzte a cigány kisebbségi önkormányzati választást.
A bizottság tagjai a polgármester előtt 2010.július 28-án letették az esküt.
Simontornya, 2010-08-16
Bárdos László címzetes főjegyző
  a Helyi Választási Iroda vezetője
 

 H Í R D E T M É N Y
A Szavazatszámláló Bizottság tagjairól
A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI

I.Szavazókör Simontornya, Szent I.k.u.1 (városháza)
Jegyzőkönyvvezető:    Szabó Ilona

Tagok:            Soós József
         Kovács Józsefné
Boros Eszter
Póttagok:         Varga Lászlóné
Kasza Anna
Lencse Edit
Baumné Illés Erika

II.Szavazókör Simontornya, Gyár u.1-5.(volt bőrgyári irodaház)
Jegyzőkönyvvezető:    Nagy Károly

Tagok:              Weiszné Nemesi Magdolna    
               Laczáné Tóth Katalin    
               Macher Tiborné    
Póttagok:        Nagyné Szabó Andrea    
                       Soósné Szücs Krisztina     

III.Szavazókör Simontornya, Petőfi u.67.( művelődési ház)
Jegyzőkönyvvezető:Benczéné Soós Julianna

Tagok:              Böröczki István        
              Kapinyáné Sziládi Erzsébet        
              Takáczi Jánosné        
 Póttagok:        Selmeci Sándorné        
               Pápainé Tóth Anna        

IV.Szavazókör Simontornya,Bem u.39. (volt óvoda , központi orvosi ügyelet)
Jegyzőkönyvvezető:Szabó Anna

Tagok:              Varga László            
              Pordány Ilona        
              Pénzes Lajosné        
 Póttagok:        Kiss Márta        
                      Botos Olga Mária         
.
További póttag:     Csóka Ferencné     


A települési  önkormányzati választással egyidőben 2010.október 3-án kerül sor a települési cigány kisebbségi önkormányzati választásra.  A kisebbségi szavazókör a polgármesteri hivatal épületében ( Simontornya, Szent I.kir.u.1.)lesz kialakítva .

A választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatok feladatok végrehajtása a Helyi Választási Iroda feladata.

Simontornya Városban a Helyi Választási Iroda vezetője :

        Bárdos László címzetes főjegyző

A Helyi Választási Iroda   címe: 7081. Simontornya, Szent István király u.1.

Simontornya, 2010.augusztus 16.
 

SIMONTORNYA VÁROS
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

7081 Simontornya, Szent I. kir. u. 1.
 74/586-921, fax: 74/586-922
e-mail: simontornya@t-online.hu


6852-4/2010.    Tárgy: a helyi önkormányzati képviselők számának megállapítása

H A T Á R O Z A T

Simontornya város egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 6 fő.

E döntésem ellen a Tolna megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez címzett (7101 Szek-szárd, Szent I. u. 11-13.), illetékmentes fellebbezést lehet benyújtani a határozatom törvény-sértő voltára hivatkozással.

I n d o k o l á s

Megállapítottam, hogy

-    Simontornya város lakossága 2010. január 1-jén – a Közigazgatási és Elektronikus Köz-szolgáltatások Központi Hivatalának közlése alapján – 4.308 fő.
-    A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi I. tör-vény 4. §-ának c) pontja alapján 5.000 lakosig a képviselők száma 6 fő, ezért Simontornyán a megszerezhető mandátumok száma: 6 (hat).

Határozatom az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III.30.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kifüggesztéssel közzéteszem, és a város honlapján is megjelentetem.

Határozatom a 2010. évi I. törvény 4. § c) pontjában, és a 24. § (2) bekezdésében foglaltak előírásain alapul.

Simontornya, 2010. június 30.


Bárdos László
HVI vezető
címzetes főjegyző

A Helyi választási Iroda Közleménye 
 
A kisebbségi választójog  gyakorlásához szükséges tudnivalókat  itt összefoglalva megtalálja.
 


Neosoft