Simontornya - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       deutche   english   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Szabadtéri tűz gyújtásának szabályai
Tisztelt Lakosok!
Az elmúlt időszakban a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén jelentős mértékben megemelkedett a szabadtéri tűzesetek száma. Az esetek számának csökkentése, illetve a szabadtéri tüzek megelőzése érdekében az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket a szabadtéri tűz gyújtásának szabályairól:
 
 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

 

 

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

 

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

 

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

 

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

 

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://tolna.katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Saját ingatlanon hogyan szabad avart, kerti hulladékot égetni?

Az avar és kerti hulladék belterületi ingatlanon történő égetésére az országos tűzgyújtási tilalom nem vonatkozik, azt az önkormányzatok helyi rendeletekben szabályozhatják.

A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. Ez alól a tiltás alól abban az esetben van kivétel, ha az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. Ebből következően javasolt a helyi önkormányzatnál érdeklődni arra vonatkozóan, hogy mikor lehet a kertben égetni. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.

Jogszabályi háttér:
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
Önkormányzati rendeletek


A szabadtéri égetés szabályai


A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

  • Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik;
  • Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi;
  • Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését; (engedélyezési kérelem itt tölthető le)
  • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett;
  • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;
  • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza;
  • Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.


KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

 

A szabadtéri égetésekkel kapcsolatban mennyiben fordulópont a tűzvédelmi szabályzat módosulása?

A belterületi égetésre vonatkozó szabályozás gyakorlatilag nem változott, hiszen az eddig is tilos volt, kivéve, ha az önkormányzat saját rendelettel nem szabályozta.

A szabadtéri tüzeléssel kapcsolatban a lakosságot érintő legfontosabb változás, hogy az új OTSZ részletesen szabályozza a külterületi égetést is. Eszerint külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. (Ennek szabályai lentebb olvashatók.)

 

Az, hogy belterületen nem lehet égetni, egyúttal azt is jelenti, hogy vége a kerti grillezéseknek, szalonnasütéseknek?

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett. Az alapvető szabályokat azonban ebben az esetben is be kell tartani, vagyis:

  • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
  • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
  • Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.

 

Ez általános tiltás, azaz nem függ a száraz, aszályos időszakok tűzgyújtási tilalmától?

Ez általános tiltás.

Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben – beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is –, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül is tilos tüzet rakni!

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi;

 

Milyenek a büntetési tételek?

A szabálytalanságot elkövetővel szemben a kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 40. sora alapján 20.000 – 60.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.

 

Belterületen és külterületen is tilos kerti hulladékot égetni? Külön bejelentéssel, engedélykérelemmel sem lehet - pl: több hektáros gyümölcsösben, TSZ-nél gallyakat égetni?

A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani. A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos! Kerti zöldhulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi.

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat pontosan rögzíti, hogy külterületi ingatlan tulajdonosa milyen körülmények között végezhet irányított égetést. Az égetést kérelmezni kell, hiszen szigorú feltételekhez kötött tevékenységről van szó!

Az irányított égetés is tűzveszélyes tevékenység, aminek bejelentése, előzetes engedélyeztetése kötelező! A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző tizedik napig kell benyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség - Szekszárd, Dombóvár, Paks - elérhetőségek itt). Az elbírálás öt munkanapon belül történik meg. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen. Befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

 

A települési önkormányzat helyi rendeletében ettől függetlenül adhat engedélyt kerti hulladék égetésére?

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi, és akkor is csak a rendeletben meghatározott időpontban és feltételekkel.

 

Mi a helyzet a zártkertekkel?

A hatályos jogszabályok alapján a zártkert külterületnek minősül, így arra az irányított égetésre vonatkozó szabályok az irányadók.


 

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) részletesen tartalmazza.

Tolna Megye illetékességi területén a 2016. évben összesen 79 szabadtéri tűzesethez vonultak a beavatkozó egységeink.

Ezen események az alábbi kategóriákba tartoztak:

                     - Hulladék égetés

                     - Erdő, vegetáció tüze

                     - Aratási, betakarítási munkákkal kapcsolatban keletkezett tüzek

                     - Irányított égetés

                     - A belterületi ingatlanok használata során keletkezett (növényi) hulladék égetése

Az OTSZ alapján különbséget kell tennünk a belterületi ingatlanok használata során keletkezett (növényi) hulladék szabadtéri égetése, valamint a külterületen végzett irányított égetés között.

Az OTSZ-ben foglaltak szerint: „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”.

Az OTSZ rendelkezése szerint: „külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet”.  Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelemben az OTSZ-ben meghatározott tartalmi elemeket kell szerepeltetni. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.  Az elbírálás öt munkanapon belül történik meg. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen. Befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

Az aratási, mezőgazdasági betakarítási munkákkal kapcsolatban keletkezett tüzek megelőzésére vonatkozó tűzvédelmi szabályokat szintén részletesen tartalmazza az OTSZ. Ebben a témában az elmúlt években több alkalommal tartottunk az aratási munkálatokat megelőzően konferenciát, illetve vettünk részt más által szervezett fórumon előadóként.   

A szabadtéri tüzek megelőzésére vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) honlapján - folyamatosan frissített - tájékoztatóban hívja fel a lakosság figyelmét a szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatos jogszabályokban foglalt kötelezettségeikre.

 


 
Simontornya Város Önkormányzatának 3/2014.(IV.2.) számú, az avar és kerti hulladékégetésről szóló rendelet 3.§. (1)-(5) bekezdései alapján:
"3.    § (1) Avart és kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül, a
                  tűzvédelmi előírások betartásával lehet égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a
                  környezetet ne károsítsa.
(2)    Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális illetve ipari eredetű hulladékot.

(3)    Nem égethető kerti hulladék:

a)    december 1. és március 1.-e közötti időszak alatt,
b)    vasárnapokon és ünnepnapokon
c)    egészségügyi-, szociális-, nevelési és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények
       és egyházi intézmények 100 méteres körzetében, azok működésének időtartama alatt,
d)    ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
 
(4)    A város közterületein egész évben tilos az égetés.

(5)    Október és november hónapban az égetés csak 9-15 óra között engedélyezett."
 
A rendelet teljes tartalmát ide kattintva olvashatja!
 
Simontornya, 2019. március 06.
Bárdos László s.k.
címzetes főjegyző