Simontornya - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       deutche   english   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Tájékoztató a köztisztaság és a hulladékgazdálkodás terén bekövetkező változásokról
Tisztelt Lakosok!
 
Tájékoztatjuk Önöket a köztisztaság és a hulladékgazdálkodás terén bekövetkező változásokról.
2016. augusztus 1-én hatályba lép a 15/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet, s jelentős változások következnek be ezáltal. A legfontosabb változások a következőkben foglalhatók össze:

1.)    A közterületek tisztántartásánál az ingatlantulajdonosa (használója) köteles gondoskodni:
-    A hulladék- és gyommentesítéséről, kaszálásáról (mely maximum 20cm magasságú növényzetet jelent gyep esetében), TILOS a kaszálás helyett a közterületen mindennemű vegyszeres gyomirtás alkalmazása.
-    A szórakozó- vendéglátó-, kereskedelmi és szolgáltató helyek előtt – a bejárat közvetlen közelében – az üzemeltető köteles a nyitvatartási idő alatt köztéri hulladékgyűjtő edényt és csikktartót elhelyezni, és annak szükség szerinti ürítéséről, valamint az üzletek előtti (utcafronti) úttestig terjedő közterületrész – ettől eltérő megállapodás hiányában – tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről gondoskodni.

2.)    A hulladékgazdálkodás, hulladékszállítás terén:
a)    megszűnik a 110 literes gyűjtőedény, helyette 60 literes és 80 literes edényt lehet igényelni.
b)    a 60 literes gyűjtőedényt kizárólag egyedül élő személy igényelheti, ha a lakást egyedül, életvitelszerűen lakja, és más személy nincs bejelentkezve.
c)    üresen álló lakás esetén lehetőség van a közszolgáltatás szüneteltetésére, ám azt be kell jelenteni a szolgáltatónál.
d)    A Közszolgáltató a zöldhulladék elszállításáról április 1. – november 30. között havi egyszeri alkalommal gondoskodik, január hónapban legalább két alkalommal gondoskodik a közterületen elhelyezett fenyőfa összegyűjtéséről és elszállításáról.
e)    Az ingatlanhasználó naptári évente egy alkalommal jogosult a Közszolgáltatónál történő bejelentést és előzetes időpont-egyeztetést követően a háztartásban keletkező lomhulladék térítésmentes elszállíttatására. Térítésköteles a lomhulladék szállítása évi egy alkalmat meghaladóan, vagy közszolgáltatási díjhátralék fennállásakor.
f)    Az Önkormányzat az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer keretében a vegyes hulladéknak:
a)    a papír,
b)    a fém,
c)    a műanyag,
d)    az üveg és
e)    a zöldhulladék
hulladékfajtáktól elkülönített gyűjtését szervezi meg.
A papír, fém, műanyag hulladékfajták elkülönített gyűjtése házhoz menő gyűjtéssel valósul meg. Az üveg gyűjtése hulladékgyűjtő szigetek útján valósul meg. A nem komposztált zöldhulladék gyűjtését a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni.
Az elkülönített hulladékot a Közszolgáltató legalább havonta 1 alkalommal köteles elszállítani.

3.)    Április 1-től a szemétszállítás díját nem a közszolgáltatónak, hanem egy erre a célra létrejött országos holdingszervezetnek kell befizetni, kibocsátott számla alapján.

Ezen kiemelt változásokkal kapcsolatos kérelemminták és a helyi rendelet a város honlapján (www.simontornya.hu) érhetők el a Simontornyai vagyok, illetve a helyi rendeletek mappában.

Bárdos László
címzetes főjegyző