Simontornya - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       deutche   english   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Lakossági tájékoztató az ingatlanok előtti közterületek tisztántartásáról, karbantartásáról
Az ingatlanok előtti közterületek tisztántartásáról, karbantartásáról, belterületi vízrendezésről, és kapubejárók létesítéséről
 
 

 

Simontornya város közterületeinek rendezésével, gondozásával, kapubejáró létesítésével, átereszek elhelyezésével kapcsolatosan több esetben is látható, hogy a lakosság nincs megfelelően tájékoztatva. Ezért az alábbi irányelvet, tájékoztatást kívánjuk Önöknek leírni, hiszen a városüzemeltetési feladatok megvalósításához a lakosság szoros együttműködése is szükséges.

A legfontosabb lakossági feladatok, melyek az ingatlanok és az előtti közterületek esetében rögzítenünk kell:

Közterület karbantartása, tisztántartása

 

 • Az ingatlanok használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendbe tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, - különös tekintettel a parlagfűtől – megtisztítani

 

 • Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található gyalogútszakaszt, és ha a gyalogút mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes területet köteles tisztántartani. Köteles az ehhez a területhez tartozó gyepfelület, virágágyás, illetve fák gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró sártalanításáról, hó- és jégmentesítéséről, tisztántartásáról gondoskodni.

 

 • A tulajdonos kötelessége a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen található járdaszakasz melletti folyókák és csatornanyílások (csapadék-vízelvezető árkok) tisztítása, gyomtalanítása, továbbá a járműbehajtó átereszeinek rendszeres karbantartása, tisztítása, gyommentesítése és a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása.


Kapubejáró létesítés, faültetés

 

 • Az ingatlan tulajdonos a tulajdonában lévő ingatlan körüli területen található padkán és árkon végzett munkálatokat, járműbehajtó,- átereszépítést és átalakítást, fa- és cserjeültetést annak megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatallal egyeztetnie szükséges. Fontos megjegyezni, hogy fa- és cserjeültetés esetében a lakosok vegyék figyelembe az érintett közművek nyomvonalait. A közművezetékek alá (villanyvezeték) vagy fölé (gáz- vízvezeték stb.) ne ültessenek növényzetet!
  A balesetmentes közlekedés érdekében a meglévő fákat gallyazzák le. Sarki telkek esetében figyeljünk oda, hogy az utak csomópontjában ne telepítsünk a „rálátási háromszög"-ben (az egymáshoz közeledő járművek között szükséges látómező, az egymásra szabad rálátást biztosító terület).

 

 • Közterületen bárminemű burkolat felbontása csak a Jegyző, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében az illetékes közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.
  Itt felhívjuk a figyelmet a következő irányelvre: a kapubejárók építése során előfordulhat, hogy a közterületen található gyalogút is felbontásra kerül. Ebben az esetben szükséges az egyeztetés. Nem elfogadható megoldás az, ha a kapubejáró szintbeli megemelése a gyalogút szintbeli megemelésével is együtt jár, hiszen az zavarhatja az akadálymentes közlekedés (mozgáskorlátozottak, babakocsival járó szülők) megvalósításának elvét. 

 

 • Közterületen fát kivágni, csak a Jegyző engedélyével lehet, pótlási kötelezettséggel.


Házszámot jelző tábla elhelyezése
 

 

 • A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlantulajdonos gondoskodik.

 

 • A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

 Bárdos László
s.k.
címzetes főjegyző