Simontornya - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       deutche   english   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző munkakör - pályázati kiírás
Simontornyai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Simontornyai Polgármesteri Hivatal hatósági osztály településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7081 Simontornya , Szent István király utca 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 32. pontja szerint

Ellátandó feladatok:

Település-, területfejlesztési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az épített környezet elemeinek alakításával és védelmével, továbbá a terület- és településrendezéssel, a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. A településkép védelmével kapcsolatos feladatok ellátása A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a(z) vonatkozó önkormányzati rendelet és a Közszolgálati Szabályzat. az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Felsőfokú képesítés,

         Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör:

Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

 

Elvárt kompetenciák:

         Önálló munkavégzésre való alkalmasság; megbízhatóság, motiváltság; csapatban való együttműködés,,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mell. alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláspályázatok menüben található). Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolata; Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez az EU 2016/679.sz.red.6.cikk 1.)bek.a)pont alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Lászlóné dr Molnár Brigitta nyújt, a 0674586927 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Simontornyai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7081 Simontornya, Szent István király utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ST/2086-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző.

         Személyesen: Kovács Lászlóné dr Molnár Brigitta, Tolna megye, 7081 Simontornya, Szent István király utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.simontornya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 27.